Příspěvky chronologicky

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

Advent, nádraží a orlové

  • Izajáš 40,31

Sestry a bratři, představte si nádraží. „Pane výpravčí, kdy už ten vlak konečně pojede?“ Možná to znáte sami. Na nástupišti nervózně přešlapují lidé. Vlak měl jet již před deseti minutami, ale zatím vůbec nedorazil. Chudák výpravčí se brání návalu otázek a výčitek. „Jak to, že nevíte, co se s ním stalo?“ „Stihneme přípoj v Pardubicích?“ „Ty dráhy – to je hrůza. Nejezdí, ale zdražují.“

2 x 5 pošetilých družiček

  • Matouš 25,1-13

Zavřeno. A basta. Dveře jsou zabouchnuty a zajištěny. Uvnitř je hudba a smích, zatímco venku je šero a ticho. Zpozdilé družičky mají každá svou čerstvě naplněnou lampu. Ty jsou jim však nyní k ničemu. Těch družiček je pět. A přitom se každá z nich cítí sama. Nepatří k sobě. Aspoň jim to tak připadá. Zakrátko jedna po druhé zhasnou svou lampu a odejdou do tmy. Každá sama za sebe. Žádná z nich nepocítí potřebu promluvit s ostatními. Možná až třetího dne. Možná až za týden. Ale teď ne. Teď je pozdě.

Adventní koncert

V sobotu 7. prosince se v evangelickém kostele uskuteční adventní koncert. Vystoupí při něm švédský violoncellista Mikael Ericcson a klavírista Daniel Jun, jehož jsme již měli možnost v Poličce slyšet. Na programu budou skladby z různých hudebních období od F. Mendelssohn-Bartholdyho, M. Brucha, F. Liszta a dalších. Koncert začíná v 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Kostel je vytápěn, vstup volný.

Dar svobody

  • 5. Mojžíšova 6,20-25

Kdo se bojí vodou jít, ten podle tónu faraonů musí žít. Určitě nejsem sám, kdo má rád tuhle písničku Spirituál Kvintetu. Velmi dobře vystihuje biblické poselství. A zdaleka se nejedná o jedinou píseň, které se povedlo vyjádřit Bibli současným jazykem. Právě za ten kumšt vzít kus Písma svatého a věrně jej vložit do melodie patří kapele obrovský dík. Pro kázání Božího slova v naší zemi v časech nesvobody udělali více, než lecjaký kazatel.

To nejlepší na konec (Modlitba Páně)

  • Jób 1,13-22

Jaké jsou naše modlitby? Co obsahují? Co všechno jste už v modlitbě řekli vy, sestry a bratři? Ano, já vím, vím, že zdaleka ne všechny vaše modlitby byly vyřčeny nahlas. Vím, že mnohé modlitby byly jenom tak neslyšně šeptány. Že se rty sotva hýbaly. A vím také, že mnohé naše modlitby dokonce byly jenom jakýsi bezhlesý povzdech v duši. Modlitby beze slov. Ale přesto se ptám, co všechno vaše modlitby zahrnovaly? Co jste svěřili Pánu Bohu?

Modlitba křikem (Modlitba Páně)

  • Matouš 8,23-27

„Zbav nás od zlého,“ říkáme v modlitbě Páně. Říkáme. Ale copak se taková slova dají jen prostě tak říci? Jen tak je obyčejně vyslovit, jako když si v obchodě říkáte o chleba? Ne. Zbav nás od zlého – ta prosba by se měla křičet. Volat nahlas. Řvát, jako když se tonoucí dožaduje pomoci. „Zbav nás od zlého!“ „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ (25) Jsme obklopení mořem zla, vlna za vlnou se na nás ničivě valí a my nikdy nevíme, který z náporů zla nás smete. My nikdy nevíme, kdy zlo nás potopí tak, až utoneme.

Hranice pokušení (Modlitba Páně)

  • 2. Samuelova 11,1-5

Ono se řekne pokušení, ale co se tím slovem vlastně myslí? Jak bereme vážně prosbu v modlitbě Páně „Neuveď nás v pokušení“ a co si vlastně pod oním slovem „pokušení“ představujeme?  Sestry a bratři, když prosíme o chléb náš vezdejší, víme docela přesně, o čem je řeč. Že se mluví o základních prostředcích naší zdejší obživy. Když prosíme o odpuštění našich vin, sami umíme odpouštět, takže i odpuštění Boží se představujeme podle toho, jak my lidé odpouštíme svým viníků. Ale když se řekne pokušení – „neuveď nás v pokušení“ – jak se to vlastně dělá.

Stránky