Příspěvky z roku 2011

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

Rodinné bohoslužby (listopad 2011)

Rodinné bohoslužby byly zpestřeny hrou na zvonky. Rodinné bohoslužby byly zpestřeny hrou na zvonky. Rodinné bohoslužby byly zpestřeny hrou na zvonky. Rodinné bohoslužby byly zpestřeny hrou na zvonky. Rodinné bohoslužby byly zpestřeny hrou na zvonky. Rodinné bohoslužby byly zpestřeny hrou na zvonky.
Rodinné bohoslužby byly zpestřeny hrou na zvonky. Rodinné bohoslužby byly zpestřeny hrou na zvonky. Rodinné bohoslužby byly zpestřeny hrou na zvonky. Rodinné bohoslužby byly zpestřeny hrou na zvonky.

Nábřeží svobody 2011/3

Snad žádné jiné roční období neukazuje proměnu časů tak nápadně jako podzim. Stromy takřka ze dne na den ztrácejí své listí a rázem je jasné, že nastává úplně jiný čas. Nelze říci, že přicházející čas je horší či lepší nežli čas předešlý. Prostě je jiný a už nastal jeho okamžik.
Král Šalomoun, pisatel biblické knihy Kazatel, rozjímal o střídání časů. Sestavil čtrnáct dvojic protikladných údobí, která nás v průběhu života obvykle zastihnou. Čas rození i umírání, čas truchlit i jásat, čas mlčet i mluvit, čas boje i pokoje. Tak to na světě chodí a je zbytečné se proti tomu bouřit.

Nábřeží svobody 2011/2

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.
Evangelium podle Matouše 11, 28-30

Hořící keř

  • Exodus 3, 1-14

Mojžíš pase ovce a přitom se svými stády narazí na hořící keř. A Mojžíš stojí před hořícím keřem a velice se diví. Copak je to za zvláštní oheň, že keř nespálí?

Na nebi i na zemi i na vodě

  • Matouš 14,22-33

            V dnešním příběhu slyšíme o rozchodu. Cesty Pána Ježíše a cesty učedníků se rozdělily. Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. (22) Je zvláštní číst, že Kristus odchází, že opouští společenství přátel. Já osobně jsem s rodinou v minulých dnech velice intenyivně prožíval odchod y mého dřívějšího sboru. Snad každý z nás cítíme rozpaky a připadáme si nemístně při loučení, když je na odchodu někdo,  s kým je nám dobře a koho máme rádi. Koho jsme si dosud neužili.