Slavnost rozsvěcení Vánočního stromu na náměstí

Na slavnosti rozsvěcení Vánočního stromu na náměstí promluvil také náš bratr farář Jiří Tengler. Na zvonky potom zahrála skupina mládeže pod vedením Marty Dusové. Celou akci moderoval bratr Jarmil Feltl, kurátor našeho sboru.