Vítejte na stránkách sboru Českobratrské církve evangelické v Poličce!

Náš sbor působí v Poličce a jejím okolí. Jsme evangelíci, protestanté, navazujeme na bohatou minulost, radujeme se z přítomné svobody. Chceme být sborem otevřeným. Pokud byste chtěli vědět více o naší církvi, prosím, otevřete stránky - Synodní rada ČCE nebo Evangnet.

Aktuální sborový dopis

Poslední kázání

Žádná pohádka

  • 1. Královská 17,1-16

Sestry a bratři, jsou v zásadě dvě možnosti, jak číst dnešní biblický příběh o proroku Elijášovi. Za prvé je možno číst jej jako pohádku, jako vybájenou příhodu, ve které se dějí nadpřirozené věci. Prorok řekne „Bude sucho po řadu let“, a je sucho. Bůh řekne „Budou tě živit havrani“, a havrani proroka živí pravidelně ráno a večer. Elijáš chudé vdově řekne „Neboj se nedostatku a navař mi“, a vdova prorokovi navaří a nedostatek se nekoná. Mouka ve džbánu neubude. Tak trochu jako v pohádce „Hrnečku, vař“, ovšem zde spíše „Džbánečku, doplň se“. 

Zprávy a články

Bohoslužby 27. června 2021

K bohoslužbě bude možné připojit se v neděli od 8:30 na https://youtu.be/QnvjiInRd0k

6. červenec u Husova pomníku

Zveme vás na tradiční husovské shromáždění v Libohájí v úterý 6. 7. od 16 hodin. Jako host promluví Jan Mikschik, farář v Krouně.

POZOR - jimramovská silnice není průjezdná kvůli opravě mostu. Lze zaparkovat před mostem a pokračovat pěšky zhruba 400 m

Pomoc jižní Moravě po tornádu

Pomoc poskytujeme prostřednictvím Diakonie Českobratské církve evangelické. Přispět lze různě:

.

Nedělní sbírka   4. 7. při bohoslužbě od 8:30

.

Sbírkový účet    2100691426/2010

.

Nadcházejicí události

8.8. (Neděle)

15.8. (Neděle)

Kontakt

Kazatel: Jiří Tengler

Telefon: 461 100 419
Mobil:    776 897 889
e-mail: policka@evangnet.cz

Bankovní účet: 2900332253 / 2010 (FIO Banka)