Sborové dopisy – Nábřeží svobody

Nábřeží svobody je sborový list poličského sboru. Vychází od roku 1996 třikrát až čtyřikrát ročně v počtu 500 výtisků.

Epištoly z karanény III

Když apoštol Pavel nemohl být při bohoslužbách spolu s křesťany, kteří mu leželi na srdci, psal jim dopisy. Podobně uprostřed protivirových opatření vznikly epištoly Poličským.

Epištoly z karantény II

Když apoštol Pavel nemohl být při bohoslužbách spolu s křesťany, kteří mu leželi na srdci, psal jim dopisy. Podobně uprostřed protivirových opatření vznikly epištoly Poličským.

Epištoly z karantény

Když apoštol Pavel nemohl být při bohoslužbách spolu s křesťany, kteří mu leželi na srdci, psal jim dopisy. Podobně uprostřed protivirových opatření vznikly epištoly Poličským.

Sborový dopis 2019/3

 „Cesta za svobodou není na mapách“, zpívá se v jedné písni. Letošní 30. výročí pádu komunistické diktatury nabízí prostor k úvahám o naší současné svobodě: už je, anebo není hotova?

Sborový dopis 2018/3

Na obrázku se prodírá malá rostlinka skrze vrstvu slov. Při důkladném pohledu zjistíte, že kořínek v té změti slov sahá až ke slovíčku „evangelium“.  Odsud bere živiny. Tedy – kdo chce ve světě vidět rašit nové a dobré věci, musí vědět, odkud berou sílu. Kdo čeká, že se Bůh dnes nějak projeví, ten zkoumá Kristovo evangelium. Právě v evangeliu se mluví o síle žít v radosti a v důvěře, že nám Bůh pomůže.

Stránky