Zahradní práce

Během jara proběhla úprava zahrady před kostelem. Byly pokáceny čtyři stromy - topol, bříza, zerav a smrk. Místo nich jsme 5. dubna vysadili 2 břízy, 2 jedlovce, 3 červené buky, 1 borovice a vedle schodů do kostela přibyly 2 tisy. Po zahubení travního porostu jsme 13. června v dolní části zahrady vysadili 15 tisů a 10 bobkovišní, jejichž okolí jsme zasypali dřevní štěpkou. Na pracích se průběžně podílelo přes 20 osob. Všem patří dík.