Příspěvky z roku 2019

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

Sborový dopis 2019/3

 „Cesta za svobodou není na mapách“, zpívá se v jedné písni. Letošní 30. výročí pádu komunistické diktatury nabízí prostor k úvahám o naší současné svobodě: už je, anebo není hotova?

Nakonec jen láska

  • Korintským 13,1-3+7-13

Tak už máme polovinu za sebou, sestry a bratři. Polovinu adventní doby. Je třetí adventní neděle, do vánoc zbývá deset dní. A my se s adventem ptáme: co ještě přijde? Co nás čeká? Co je ještě před námi? Je dobré udělat si čas od času inventuru ve vlastní duši.  Ve vlastní naději.

Adventní střípky

  • Lukáš 1,57-66

Alžbětě se narodil syn. Dítě přišlo na svět. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby do děje nebyl vtažen i Pán Bůh. Příchod tohoto dítěte souvisí totiž s adventem. Adventu Ježíše Krista předchází advent Jana Křtitele. Příchod Mesiáše následuje až po příchodu jiného, poněkud tajemného proroka.

Advent, nádraží a orlové

  • Izajáš 40,31

Sestry a bratři, představte si nádraží. „Pane výpravčí, kdy už ten vlak konečně pojede?“ Možná to znáte sami. Na nástupišti nervózně přešlapují lidé. Vlak měl jet již před deseti minutami, ale zatím vůbec nedorazil. Chudák výpravčí se brání návalu otázek a výčitek. „Jak to, že nevíte, co se s ním stalo?“ „Stihneme přípoj v Pardubicích?“ „Ty dráhy – to je hrůza. Nejezdí, ale zdražují.“

2 x 5 pošetilých družiček

  • Matouš 25,1-13

Zavřeno. A basta. Dveře jsou zabouchnuty a zajištěny. Uvnitř je hudba a smích, zatímco venku je šero a ticho. Zpozdilé družičky mají každá svou čerstvě naplněnou lampu. Ty jsou jim však nyní k ničemu. Těch družiček je pět. A přitom se každá z nich cítí sama. Nepatří k sobě. Aspoň jim to tak připadá. Zakrátko jedna po druhé zhasnou svou lampu a odejdou do tmy. Každá sama za sebe. Žádná z nich nepocítí potřebu promluvit s ostatními. Možná až třetího dne. Možná až za týden. Ale teď ne. Teď je pozdě.

Adventní koncert

V sobotu 7. prosince se v evangelickém kostele uskuteční adventní koncert. Vystoupí při něm švédský violoncellista Mikael Ericcson a klavírista Daniel Jun, jehož jsme již měli možnost v Poličce slyšet. Na programu budou skladby z různých hudebních období od F. Mendelssohn-Bartholdyho, M. Brucha, F. Liszta a dalších. Koncert začíná v 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Kostel je vytápěn, vstup volný.

Dar svobody

  • 5. Mojžíšova 6,20-25

Kdo se bojí vodou jít, ten podle tónu faraonů musí žít. Určitě nejsem sám, kdo má rád tuhle písničku Spirituál Kvintetu. Velmi dobře vystihuje biblické poselství. A zdaleka se nejedná o jedinou píseň, které se povedlo vyjádřit Bibli současným jazykem. Právě za ten kumšt vzít kus Písma svatého a věrně jej vložit do melodie patří kapele obrovský dík. Pro kázání Božího slova v naší zemi v časech nesvobody udělali více, než lecjaký kazatel.

Stránky