Příspěvky z roku 2001

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

Nábřeží svobody 2001/4

Jan Křtitel jako osamělý hlasatel na poušti nám dost dobře nezapadá do naší předvánoční nálady. Vyprávění o jeho narození nám je dobře známé: příběh o Zachariášovi, knězi, jemuž byla dočasně odňata řeč, dokud svému jedinému synovi nedá Bohem přikázané jméno; a o staré matce Alžbětě, která byla navštívena svou příbuznou Marií.
Ale Jan Křtitel, vzdálený od všeho slavení, žije v poušti a živí se kobylkami a lesním medem. Staví tak nad životy lidí otazník, vyrušuje nás v našich adventních a předvánočních starostech a v našem vánočním slavení.

Nábřeží svobody 2001/3

Čteme-li pozorně úvodní verše 103. žalmu, poznáváme, že žalmista chválí Hospodina a dobrořečí mu za to, co je základem života jednotlivého člověka i lidu Božího. Chválí jej a dobrořečí mu za odpuštění a uzdravení, za vysvobození od zahynutí, chválí jej a dobrořečí mu za to, že nasycuje dobrými věcmi. – Tu se zajisté všichni ze srdce rádi připojujeme k žalmistovi. A také naše myšlenky se obracejí k věcem, které se dotýkají našeho časného, pozemského života; života, který žijeme ve svých rodinách, ve sboru, v pracovním i společenském zařazení.