Nábřeží svobody 2001/1

Jako ovce mezi vlky poslal Ježíš svých 70 učedníků. Mají jít bez vnějšího zajištění a vyřizovat zprávu o tom, že se přiblížilo království Boží.
My jsme teď svědky jejich návratu; chvíle, kdy se vracejí s radostí. Přicházejí zpět k Ježíši. To je dobré. Neztratili se ve světě, nezatrpkli. Vracejí se k Ježíši s radostí. A říkají: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ To je přece událost, to je změna! Radují se z toho, že to funguje, že to platí. Mistr je dobře vyzbrojil – i démoni se jim podrobují. Je v tom cítit i zadostiučinění, že se nemýlili, když kdysi opustili své lodi a své sítě – i své rodiny a vydali se za tím Nazaretským. Jsou toho plni. I démoni se jim podrobují. A jsou plni radosti. Boží moc se projevuje. Síla, která nad člověkem až dosud vítězila, je přemáhána...

Celý dopis ke stáhnutí níže ve formátu PDF.

Příloha: