Nábřeží svobody 2001/2

Až přijde Přímluvce – Utěšitel…
Jsme právě v období třetí, čtvrté a páté neděle po velikonocích. Podle nejstaršího rozvrhu biblického čtení na neděle v roce (starocírkevních perikop) se v těchto nedělích přečte skoro celá 16. kapitola Janova evangelia. Co se tam dočteme? Směs radostných i neradostných skutečností. Pán posílá učedníky, aby šli a nesli ovoce toho, co od něho slyšeli a viděli. Nebeský Otec bude je podporovat a Ježíš jim dává na cestu připomenutí, aby se milovali, tím bude jejich poselství velmi věrohodné. Ale, ať se připraví, že svět je nebude přijímat s otevřenou náručí, naopak! Však už poznali mnoho nenávisti, která se obracela proti Ježíši v Izraeli. Sluha není nad Pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Budou vás exkomunikovat ze společenství Božího lidu, ani nebezpečí smrti vás nemine.

Celý dopis ke stáhnutí níže ve formátu PDF.

Příloha: