Příspěvky z roku 2021

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

Žádná pohádka

  • 1. Královská 17,1-16

Sestry a bratři, jsou v zásadě dvě možnosti, jak číst dnešní biblický příběh o proroku Elijášovi. Za prvé je možno číst jej jako pohádku, jako vybájenou příhodu, ve které se dějí nadpřirozené věci. Prorok řekne „Bude sucho po řadu let“, a je sucho. Bůh řekne „Budou tě živit havrani“, a havrani proroka živí pravidelně ráno a večer. Elijáš chudé vdově řekne „Neboj se nedostatku a navař mi“, a vdova prorokovi navaří a nedostatek se nekoná. Mouka ve džbánu neubude. Tak trochu jako v pohádce „Hrnečku, vař“, ovšem zde spíše „Džbánečku, doplň se“. 

Klíče k odemknutí

  • Matouš 28,16-20

Klíč. Klíč odemyká dveře. Umožňuje přístup tam, kam bychom se jinak nedostali. I v Bibli jsou určité oddíly, které fungují jako klíč. Otevírají další cestu, na níž bychom se bez těch správných klíčů nedostali. Příběh o stvoření světa. Dar desatera přikázání. Kristovo kázání na hoře. Pavlův chvalozpěv lásky v dopise Korintským. Bez těchto biblických vyprávění bychom daleko nedošli. Co by nám z víry zbylo? Být křesťanem bez odpuštění a lásky, být křesťanem bez důvěry k Dárci života, být křesťanem bez poslušnosti vůči Bohu?

O kříži a humoru

  • 1. Korintským 1,18-25

Bohu se zalíbilo ty, kdo věří, spasit bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. (21nn) Židé, Řekové, my. Když apoštol mluví o třech různých skupinách, mohlo by se zdát, že lidi škatulkuje. Ten je takový a onen je makový. Šup s nimi do přihrádek, hlavně aby se nepromíchali s námi, kteří s nimi nechceme mít nic společného. Jenže když apoštol Pavel mluví o Židech a o Řecích, nemluví o nikom vzdáleném a cizím. Pavel mluví o sobě. Pavel sám osobně je Žid jako poleno a zároveň je Řek jako poleno.

6. červenec u Husova pomníku

Zveme vás na tradiční husovské shromáždění v Libohájí v úterý 6. 7. od 16 hodin. Jako host promluví Jan Mikschik, farář v Krouně.

POZOR - jimramovská silnice není průjezdná kvůli opravě mostu. Lze zaparkovat před mostem a pokračovat pěšky zhruba 400 m

Pomoc jižní Moravě po tornádu

Pomoc poskytujeme prostřednictvím Diakonie Českobratské církve evangelické. Přispět lze různě:

.

Nedělní sbírka   4. 7. při bohoslužbě od 8:30

.

Sbírkový účet    2100691426/2010

.

Dárcovská SMS na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS DIAKONIEPOMOC 30          

DMS DIAKONIEPOMOC 60     

DMS DIAKONIEPOMOC 90      

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.

O Božích soudech

  • Lukáš 6,37-40

Sestry a bratři, dnes vás pozvu do farářské kuchyně. Respektive k farář-skému psacímu stolu. Pokusím se vám aspoň trochu ukázat, jak se chystá kázání a co všechno do přípravy může zasáhnout. Během týdne jsem si dělal poznámky k poslední kapitole knihy Genesis neboli 1. knihy Mojžíšovy. Podle rozpisu biblického čtení na dnešní neděli totiž připadá právě závěrečný oddíl o smíření 12 bra-trů, synů praotce Jákoba. Těšil jsem se na poměrně dramatický vhled do napjatých událostí v rámci jedné rozvětvené rodiny.

Série radosti

  • Lukáš 15,1-10

Když pošta vydává známky, nabízejí se jí dvě možnosti. Buď vydat samostatnou známku (například k nějakému výročí), anebo přichystat celou sérii známek v různých hodnotách. Podobně i Ježíš, když vypráví o Božím království, nabízejí se mu dvě možnosti. Buď povědět samostatné podobenství, anebo sestavit z podobenství sérii. Tak je tomu i v Lukášově evangeliu v 15. kapitole. Kristus dokonce ve své sérii záměrně pracuje i s různými číselnými hodnotami. Napřed podobenství o ztracené ovci: jedna ovečka ze sta ztratí. Poté podobenství o ztraceném penízi: jedna mince z deseti se někam zakutálí.

Náš dlouhý příběh a Boží Trojice

  • 2. Korintským 13,13

Jak dlouhý musí být příběh, aby mu bylo rozumět? Chápete, co myslím, sestry a bratři? Jak dlouhé musí být nějaké vyprávění, nějaké sdělení, aby z něj vyplynulo jasné poselství? Na délku příběhu se ptám. Třeba reklamní šot v televizi či na internetu si vystačí s několika sekundami. (Reklamní čas bývá drahý…)  A přeci se v těch několika málo sekundách rozvine určitá zápletka, která vyústí v informaci o výrobku či značce. Často se užívá vtip, nadsázka, překvapení. Geniální mágové z reklamních agentur jsou patřičně placeni za to, aby ve zkratce, v mikropříběhu sdělili co nejvíce.

PŘÍBĚHY BEZVÝHRADNÉ LIDSKOSTI

Přemysl Pitter (1895-1976) je jedním z málo známých, třebaže velmi zajímavých Čechů. Aby tato skvělá postava vešla více ve známost, připravilo Národní pedagogické muzeum v Praze výstavu s názvem „PŘEMYSL PITTER – výjimečná postava v dějinách 20. století“. Představuje široký záběr jeho činnosti: Pitter byl pacifistickým myslitelem, který po hrůzách 1.

O dvou omylech

  • Genesis 11,1-9

Sestry a bratři, dnešní svatodušní kázání bude kázáním o dvou omylech. O jednom omylu mém, omylu celkem malém, a o jednom omylu cizím, omylu vcelku velikém. Zametu si nejdříve před vlastním prahem a začnu od sebe s uváděním omylů na pravou míru.

Jak? Ke komu? Proč? - Ale hlavně: Ke komu?

  • Exodus 32,7-14

Dnešní neděle, pátá po velikonocích, dostala v latině jméno Rogate. Což se někdy překládá jako „Modlete se“, ale přesnější znění je „Proste“, „Žádejte“, „Požadujte“. A kdybychom chtěli překlad ještě více přibarvit, pak bychom mohli slovo Rogate převést do češtiny jako „Škemrejte“, „Pochtívejte“, „Žadoňte“. Uznávám, že takový emoční náboj se pro důstojné označení neděle ne zrovna hodí. Ale neměly by aspoň občas všechny ty zábrany, které máme vůči Bohu, neměly by alespoň někdy naše zábrany jít stranou a uvolnit místo všemu, co máme na srdci.

Nová píseň

  • Lukáš 19,37-40

Víte, kolik existuje vtipů? Dokážete odhadnout jejich počet? Pět tisíc? 20 tisíc? 500 000? Milión? Kolik existuje vtipů? Divná otázka. Kdo by vtipy počítal? Jejich počet přeci není konečný. Stále znovu a znovu se rodí vtipy nové, čerstvé, neotřelé. Právě nové vtipy nás zajímají a rozesmívají. Nové vyjádření, nové obrazy, nová nečekaná spojení v nás působí. Staré vtipy zdaleka takový účinek nemají, ty dovedou působit jinak.

Proud života

  • Jan 15,1-8

Když teď na jaře uříznete třebas jenom maličký proutek z vinné révy, velmi rychle se v místě řezu objeví míza. A to v takovém množství, že začne kapat jako voda. Podobné je to i u jiných keřů a stromů. (Možná si vzpomenete, že když jsme před sedmi lety v zimě pokáceli břízu u kostela, na jaře pařez ronil a plakal tolik, že se kolem něj tvořila kaluž.) Pán Ježíš ze svého prostředí dobře znal vinice i ten podivný úkaz, kdy se uvnitř ve dřevě rozproudí doslova životodárné potoky. Skryt před lidskými zraky rozlévá se život až do samotných konečků větví. Ratolesti rostou a přinášejí plody.

Stránky