Příspěvky z roku 2015

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

Byla válka. A je.

 • Abdijáš 1-21

Byla válka. Zlá a ošklivá, jak už války bývají. Ovšem tahle válka byla horší a ošklivější než jiné. Proti sobě nestály pouze dva znepřátelené národy, proti sobě se navíc ocitly i dva národy blízké, doslova a do písmene bratrské. Dovedete si setry a bratři, představit, že by proti sobě válčili Češi a Slováci? Proto říkám: byla to zlá a ošklivá válka.

Nábřeží Svobody 2015/3

Jan Ámos Komenský opustil svou zemi, protože v ní pro něho nebylo k žití. Čechy a Moravu již několik let sužovala občanská válka, do země pronikala zahraniční vojska, obyvatelé jiného přesvědčení nežli vládnoucího byli otevřeně pronásledováni. Pro Komenského jakožto evangelického kazatele byla volba jasná: nežli se neustále bát o život a vystavovat ohrožení svou rodinu, raději odešel do ciziny.

KOmenský je naším nejznámějším uprchlíkem.

Štítky: 

Vytáhl kdysi Abram

 • Genesis 12,1-10

Martine, až se vrátíte dnes z kostela, sbalíš si své nejnutnější věci a půjdeš pryč ze Širocka. A ty Vando, se zítra sbalíš taky, necháš doma své rodiče a sama půjdeš do světa. No a to samé platí pro tebe, Joeli, taky vyrazíš pěšky z Poličky za cílem, který dosud neznáš. I vy ostatní, seberte se a vydejte se na cestu.

Složit starosti

 • 1.Petrův 5,5-11

            Sestry a bratři, všechnu svou starost vložte na něj… (7) Jaké tak asi mohl mít apoštol Petr starosti? Snad jej trápilo zdraví. V mládí strávil nejednu chladnou noc promáčený v rybářské lodi. Později absolvoval delší cesty, párkrát pobyl ve vězení. To všechno se muselo na jeho zdravotním stavu podepsat. Možná se více nežli o zdraví staral o své životní dílo. Nenamáhal jsem se zbytečně? Předával jsem druhým dobře vše, čemu jsem se naučil u Ježíše? Žijí křesťané, kterým jsem zprostředkoval evangelium tak, jak se sluší na lidi víry?

Nad prachem

 • Jób 19,23-29

Jeden básník někdy poví více nežli houf učenců. Sestry a bratři, mnoho knih bylo sepsáno o České republice, o jejím zeměpise, zvířeně a květeně, a přece jeden popis naší země zůstává naprosto jedinečný. I přes svou stručnost je v ně-čem podivuhodně přesný a žádná naučná kniha se mu nevyrovná. Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, veršoval před lety Josef Kajetán Tyl. Samozřejmě že nepodal vyčerpávající vědeckou zprávu o českých zemícch, ovšem pár slovy se mu podařilo vystihnout to nejpodstatnější. Že má svoji zemi rád.

Žít s otázkami

 • Lukáš 9,18-22

Na stěně metra v New Yorku se prý jednou objevil nápis: Jesus is the answer. Ježíš je odpověď. Netrvalo dlouhou a kdosi připsal: What is the question? Jaká je otázka? Sestry a bratři, rozumím oběma pisatelům. Jak tomu prvnímu, který nadšeně chtěl druhým lidem sdělit, že ve víře v Krista nalezl odpovědi na své životní otázky. Rozumím však dobře i tomu druhému člověku, který vtipně doplnil svou námitku vůči propagačním křesťanským výrokům, vylepovaným jako plakát nevhod a bez souvislostí. Jestliže Ježíš je odpovědí, co je tedy otázkou?

Mezi pouty a požehnáním

 • Lukáš 24,13-16

Budu kázat o poutech. Vy víte, že pouta používá policie – komu je nasazuje? Odsouzeným lidem, zadrženým či zatčeným lidem, nebezpečným zločincům. A teď se zamyslete – jsou pouta nasazena vždycky tomu správnému člověku? Ano, někdy se pouta mohou ocitnout na rukou člověka nevinného.

Dnes se nám vypráví dávný příběh o dvou učednících, kteří napřed nepoznali a pak zase poznali svého mistra. Je to příběh známý. Je to příběh dávný, ale protože je to příběh i o nás, je to i příběh dnešní a dobře se hodí i pro nás na začátku školního roku. Ale vezměme to po pořádku.

Effatha!

 • Marek 7,31-37

Je to zázrak, sestry a bratři. Příběh, který nám evangelium líčí, je příběhem takřka neuvěřitelným. Hluchoněmému člověku se navrací jak sluch, tak i řeč. My většinou postrádáme zkušenosti s takovými náhlými zvraty v lidském životě. A protože se zázraky dějí jenom vzácně, vymykají se našemu myšlení. Přesto příběh o zázračném uzdravení dokáže mluvit srozumitelně k lidem přesvědčeným i k lidem nedůvěřivým a všelijak pochybujícím.

Sobota pro člověka

 • Marek 2,23-28

            Vše začalo docela nevině. Kolem polem kráčí venkovský kazatel jménem Ježíš se skupinkou věrných posluchačů. Možná se jen procházeli, možná mířili do shromáždění na bohoslužby. Byl sváteční den, byla sobota.

Troufnout si

 • Matouš 25,14-30

Jeden pacient vyprávěl, jak ho po operaci dopravili do jeho pokoje a on se pozvolna probíral z narkózy. V jednu chvíli zpozoroval, že do místnosti vešel lékař, přistoupil k jeho lůžku a – pohladil jej po hlavě. Pacient pokračoval se slzami v očích: v té nemocnici jsem se znovu naučil věřit. A pak ještě doslova dodal: „Lékaři sami by si měli více troufat.“

Je čas

 • Efezským 5,13-16 Kazatel 3,1-8

Jaro, léto, podzim, zima. Kdo by neznal roční období? Už malé děti v předškolním věku se pomocí ročních období učí vnímat proměny času. V zimě je chlad a v létě je žár, na  jaře stromy kvetou, na podzim se z nich sklízí ovoce. Je dobré znát pravý čas a svůj život sladit s příslušným obdobím.

1. Čas v mnoha podobách

Pohyb kolem Ježíše

 • Lukáš 16,17-19

Sestry a bratři, milí hosté, jen se kolem sebe rozhlédněte! Dnes jsme se v našem kostele sešli v pestré sestavě. Jsou zde lidé, kteří  v Poličce chodí na bohoslužby pravidelně a běžně. Jsou zde lidé, kteří přicházejí příležitostně, například jako dobrovolníci při táborech s Američany. Pochopitelně jsou zde mezi námi přátelé s USA, kteří přicestovali před pár dny a které mezi sebou rádi vidíme. A jsou zde i lidé, kteří jsou tu poprvé (nebo náhodou jako prázdninoví rekreanti). Vskutku rozmanitá, pestrá společnost.

Halloweenská party

Na večer 31. října od 18 hodin chystá mládež halooweenskou party.  Děti do 12 jsou zvány k zábavnému programu, soutěžím, strašidelné stezce, občerstvení. Přijďte v halloweenských maskách - bude soutěž o nejvydařenější masku. Předpokládaný konec ve 21 hodin. Pozvánka je přiložena.

Stránky