Příspěvky z roku 2016

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

Sborový dopis 2016/4

Odkud se bere církev? Co se musí stát, aby z různých lidí vzniklo křesťanské společenství neboli sbor? Úvodní rozjímání nad výrokem apoštola Pavla naznačuje, že církev je dílem Božím. I náš sbor v Poličce je výtvorem Božího Ducha – bez jeho slova, bez jeho síly, bez jeho naděje bychom se sotva dali dohromady.

Takhle to skončit nemůže!

  • 2. Samuelova 11,26-27

Kdo by neznal krále Davida? David byl velký a slavný král. Čím se proslavil nejvíce? Opět známý příběh. David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš. A jakej byl Goliáš! A je známo, že obr nebyl jediným nepřítelem, kterého David porazil.

Proti nadávkám

  • Matouš 2,16

Tak je to zase tady. Každoročně se opakující předvánoční čas světel a nákupů, pečení a úklidu. Opakuje se i vyprávění o dítěti nerozeném ve chlévě. Stojí za to si dávný biblický příběh připomínat, neboť vybízí k uvažování o nás a o naší době. Například souvislosti politické.

Budeme souzeni. Milosrdně.

  • Zjevení 20,11-14

Dostanete-li se na svých cestách do rumunského Moldavska, rozhodně byste si neměli nechat ujít památné kláštery, které jsou zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO. Je jich celkem osm. Svou stávající podobu získaly v 15. a především 16. století. Pozoruhodné jsou hlavně kostely, které se nacházejí uprostřed klášterních prostranství. Ty kostely nejsou vyzdobeny pouze zevnitř, nýbrž i zvnějšku. Stovky, možná i tisíce postav jsou barevně znázorněny kolem dokola na všech stěnách. Prostým pravoslavným věřícím přibližovaly důležité výjevy z Bible i z dějin. Bible chudých, říkalo se dříve.

Svaté organizování

  • Exodus 18,13-24

Sestry a bratři, v lidské společnosti existují tzv. dobré adresy. Určitě bychom takové našli i v Poličce. Bydlet na dobré adrese znamená mít své obydlí v pěkném a bezpečném prostředí. Žádný krcálek, nýbrž dobrý a prostorný dům, který poskytuje vše potřebné i mnoho nepotřebného, zato však příjemného. No a samozřejmě dobří sousedé také patří k dobré adrese. Lidé slušní, schopní, známí. Výběr mezi dobrou a špatnou adresou bývá rozhodnut předem. Kdo může, jde do lepšího, aby se jemu i jeho rodině dobře dařilo.

Co se počítá?

  • Římanům 3,21-28

„Vážené dámy, vážení pánové, tímto se ucházím o nabízené místo ve vaší firmě. Jsem přesvědčena, že ve Vašem každodenním provozu pro Vás budou mé schopnosti a mé zkušenosti jednoznačným přínosem.“ K uchazečskému dopisu je připojen životopis. Je v něm zaznamenán každý důležitý milník. Každé osvědčení, každá zkouška, všechny profesní zkušenosti. Zkrátka vše, aby se uchazečka ukázala v co nejlepším, v co nejatraktivnějším světle.

Lži na nejvyšším místě

  • 1. Královská 22

Sestry a bratři, původně jsem na dnešek zamýšlel připravit poklidné, rozjímavé kázání nad úryvkem z Janova evangelia. Takové pohlazení po duši, založené na slovech o životě a přijetí do Boží péče. Chtěl jsem povědět něco mírumilovného. Chtěl jsem mluvit ku potěše srdce a zasít do vašich duší pokoj. Pak mne ale polekala bilance z posledních dnů. Schválně se vraťte v mysli o týden zpátky a projděte si v duchu sedm uplynulých dnů. Jaké zprávy k vám pronikaly? Byly to zprávy o pokoji, nebo to byly správy spíše neklidné a zneklidňující?

O Jeronýmovi Pražském v muzeu

Letos uplynulo 600 let od mučednické smrti Husova přítele Jeronýma Pražského. O této zajímavé osobnosti, velkém evropském vzdělanci, vášnivém debatérovi a vytrvalém cestovateli promluví poličský farář Jiří Tengler v Centru Bohuslava Martinů v pondělí 14. listopadu od 17.30. Srdečně zveme.

Večerní biblická hodina

Pro zájemce o četbu a výklad Písma svatého, kteří se ve všední den odpoledne nedostanou do kostela na běžnou biblickou hodinu, chceme nově vyzkoušet večerní setkání. Jednou měsíčně  se společně začteme do vybraného biblického oddílu a budeme o něm společně rozmlouvat. Všichni jsou zváni.

Nepoužívat Boha

  • 1. Samuelova 15,22

Pohleďte, co zde mám za zařízení. K čemu je dobré?  Ví někdo, jak se používá? Hranolkovač. Je šikovné vědět, jak na to.  A když se člověk v něčem nevyzná, potřebuje někoho zkušeného. My používáme různé věci.  Důležité slovo pro nás dnes: POUŽÍVAT.

Prokrastinace duše

  • Lukáš 12
  • 16-21

Dnes. Nyní. Teď. Právě v tuto chvíli. Sestry a bratři, v dnešním evangeliu jde o čas. O příhodný okamžik. Máme před sebou krásně rozložené plody z letošní úrody. Jsou pro nás názorným příkladem, že čas plyne. Urodilo se a my jsme sklidili. Opět máme za sebou další rok. Co se za tu dobu stalo? Co jsme za ten čas prožili? Co všechno jsme vykonali?

Stránky