Rozpis služeb (listopad 2016 - březen 2017)


Bohoslužby začínají v 8.30

Služba / nedělní škola

27.listopadu

1. adventní neděle, večeře Páně rodinná bohoslužba

Mlejnkovi

4. prosince

2. adventní neděle, večeře Páně

schůze staršovstva

Kleinovi / L. Nagyová

10. prosince

13.00 setkání mládeže poličského seniorátu ČCE

14.00 koncert kapely ABAKUK

17.00 filmově divadelní představení KUDY KAM?

11. prosince

3. adventní neděle, večeře Páně

Andrlovi/ H.Bartošová

17.00 Vocatus ecumenicus – koncert pěveckého sboru

17. prosince

generální zkouška divadelní hry od 14.00

18. prosince

4. adventní neděle

dětské adventní divadlo

Bartošovi

živý betlém a zpívání na schodech od 17.00

24. prosince

štědrovečerní bohoslužba od 16.00

25. prosince

Slavnost Kristova narození.

večeře Páně, sbírka na bohoslovce

Dusovi

1. ledna

Nový rok, večeře Páně, verš rok 2017:

Bůh říká: Dám vám nové srdce a do ni-tra vám vložím nového ducha. (Ez 36,26)

M. Hubený

8. ledna

Neděle po Zjevení Páně

Feltlovi /

15. ledna

2. neděle po Zjevení

Moravcovi / 

22. ledna

rodinná bohoslužba

Švecovi

29. ledna

4. neděle po Zjevení, vizitační návštěva seniorátního výboru v poličském sboru

Klusoňovi /

5. února

Poslední neděle po Zjevení

Tenglerovi /

12. února

Neděle Devítník

Hájkovi, V. Flídrová

19. února

Neděle po Devítníku

Brahovi /

26. února

Masopustní neděle

Šimonovi /

5. března

1. neděle v postě, večeře Páně

Mlejnkovi /

12. března 

2. neděle v postě, večeře Páně

Kleinovi /

19. března

3. neděle v postě

výroční sborové shromáždění od 9.30

Andrlovi /