Sborový dopis 2016/4

Odkud se bere církev? Co se musí stát, aby z různých lidí vzniklo křesťanské společenství neboli sbor? Úvodní rozjímání nad výrokem apoštola Pavla naznačuje, že církev je dílem Božím. I náš sbor v Poličce je výtvorem Božího Ducha – bez jeho slova, bez jeho síly, bez jeho naděje bychom se sotva dali dohromady.

Příloha: