Příspěvky z roku 2012

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

Nábřeží svobody 2012/3

Úryvek z dávného poutního žalmu naznačuje, jakou radost vyvolá-valo pozvání na cestu do jeruzalémského chrámu. Podobně jako se my těšíme na dovolenou, tak se i obyvatelé judského a galilejského venkova rádi chystali na pouť do hlavního města. Ve starověku neměli  moc jiných možností jak uniknout z domácího kolotoče povinností a zažít něco mimo-řádného. V Jeruzalémě byl vedle městských obchodů hlavním cílem Boží chrám. Místo, kde se konaly starobylé obřady, kde se ale na okraji nádvoří současně také vedly rozhovory, řešily aktuální problémy nebo zpívaly písně.

Testovací článek s novinkami

Testovací článek s novinkami. Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami. Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami. Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.

Kontakt

Kazatel: Jiří Tengler

Telefon: 461 100 419
Mobil:    776 897 889
e-mail: policka@evangnet.cz

Bankovní účet: 2900332253 / 2010 (FIO Banka)

Náš sbor

Evangelický sbor v Poličce má v současnosti kolem 390 členů. (Rok 2019) K našemu společenství patří také okruh přátel, kteří sice nejsou členy sboru, ale těsněji či volněji spolu s námi prožívají některé události, například vánoční divadelní hry nebo letní tábory.

Geograficky k poličskému sboru náleží obce Květná, Korouhev, Sádek, Kamenec, Bystré, Jedlová, Modřec, Pomezí, Stašov a Střítež, Lezník a Oldříš.

Nábřeží svobody 2012/2

Praotec Jákob je na cestě. Není však na výletě, ani nevyrazil na dovolenou. Odchází z domu za novým životem, neboť doma mu hrozí smr-telné nebezpečí. Ovšem i sama cesta je nebezpečná. Jákob jenom tuší o všemožných nástrahách, které na něho číhají. Proto nocuje takovým zvláštním způsobem – kámen u hlavy jej má ochránit ve spánku, v čase největší zranitelnosti. Do rozjitřené mysli se vkrade sen, který má cestovatele uklidnit. Bůh říká: „Jsem s tebou. Budu tě střežit, kamkoliv půjdeš.“ Přesně tohle potřeboval Jákob slyšet, aby mohl jít dál v pokoji.

Nábřeží svobody 2012/1

Tato zvláštní scéna se ode-hrává v předvelikonoční době. Ježíš se přiblížil k Jeruzalému, který byl na svátky plný poutníků. Mnozí přítomní venkované znali ze svých domovů nazaretského Ježíše lépe nežli obyvatelé hlavního města. Věděli, že od něj lze čekat pomoc v nouzi i povzbudivé slovo v čase tísně. Takového vladaře si přáli a tak mu při příjezdu uspo-řádali slavnostní uvítání. Jako kdyby přijížděl samotný král. Dů-stojného koně neměli, vystačili si s oslíkem. Samozřejmě – radostný jásot v ulicích nestačí, aby se z ob-líbeného kazatele stal skutečný panovník.