Nábřeží svobody 2001/3

Čteme-li pozorně úvodní verše 103. žalmu, poznáváme, že žalmista chválí Hospodina a dobrořečí mu za to, co je základem života jednotlivého člověka i lidu Božího. Chválí jej a dobrořečí mu za odpuštění a uzdravení, za vysvobození od zahynutí, chválí jej a dobrořečí mu za to, že nasycuje dobrými věcmi. – Tu se zajisté všichni ze srdce rádi připojujeme k žalmistovi. A také naše myšlenky se obracejí k věcem, které se dotýkají našeho časného, pozemského života; života, který žijeme ve svých rodinách, ve sboru, v pracovním i společenském zařazení.

Celý dopis ke stáhnutí níže ve formátu PDF.

Příloha: