Nábřeží svobody 2011/1

Vážení přátelé, milé sestry a milí bratři,
poprvé Vás zdravím prostřednictvím sborového dopisu. Začátkem února jsem nastoupil do služby kazatele poličského sboru. Děkuji Vám za důvěru, s níž jste mne povolali za svého kazatele. Těším se na setkání, která jsou před námi. Postupně bych rád navštívil všechny členy zapsané ve sborové kartotéce, ale jsem si vědom, že je to program na několik let. Pokud si chcete domluvit návštěvu již nyní, jsem dosažitelný na uvedených telefonních číslech. Do života sboru nechci vnášet žádné převratné změny – dobré věci nechť běží dál, já osobně se pokusím vnést další podněty, které by mohly prohloubit naše společenství a rozmnožit slávu Boží.

Příloha: