Příspěvky chronologicky

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

O smečkách a domácnosti

  • Galatským 5,25-6,3.7-10

Čiňme dobře všem! (10) Jednoduchá poučka. Etické pravidlo ve třech slovech, které je sice prosté, ale vůbec není samozřejmé. Činit dobře všem je cosi nepřirozeného. Příroda – a v tom se podobáme zvířatům – příroda nás lidi nabádá hájit vlastní smečku. Akorát té smečce dáváme jiné, rádoby vznešené jméno. Střežíme si svou rodinu, svůj klan, svůj národ, svou partu. Co se nachází za jejich hranicemi, vůči tomu jsme opatrní, zdrženliví, ve střehu.

Lehce, radostně, hravě

  • Přísloví 8,1-3.22-36

Sestry a bratři, při jednom táboře jsme Američany vyvezli na výlet na zámek ve Slavkově. Já jsem na prohlídku nešel, vyrazil jsem na procházku parkem. Byla to úchvatná podívaná. Na štěrkopískových cestičkách se konala mezinárodní soutěž v pétanque. Hráči ze dvou družstev se snaží dohodit svou kovovou kouli co nejblíže k malé dřevěné kuličce. U jedné lavičky stála skupina postarších hráčů, kteří již dozávodili. Hráli už jen tak pro sebe. Smáli se každému hodu, povedenému i nepovedenému. Musel jsem se smát s nimi. „To se ti fakt podařilo,“ chválí soupeř soupeře. Sedám si na lavičku a pozoruji je. Ani si mne nevšimnou, tolik jsou zabráni do hry. Pohled na hodinky mne zarazí. Jak dlouho jsem je sledoval!? Jako kdybychom vystoupili mimo čas. Jako kdyby řeka času obtékala náš ostrov plného her a zábavy.

Proměna u jezera

  • Jan 21,1-14

            Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. (1) Dnes jenom tohle krátké čtení na úvod, protože se dál vše bude rychle měnit. Budu číst po kouscích, abychom mohli dobře sledovat, jak se Ježíš ukazuje. Jak se dává poznat. Pohleďte, co mám?

Žárovka – k čemu je dobré mít doma někde uložené krabičky s žárovkami? Když praskne, dají se vyměnit. Asi byste to zvládli sami, ale raději to nechejte na dospělých. Elektřina je nebezpečná. Čas od času je zapotřebí vyměnit žárovku v každém světle. Změna je důležitá.

Anebo – ovladač. K čemu ten je dobrý?

Na cestě do Emauz po týdnu

  • Lukáš 24
  • 13-35

Vstup:

V pátek jsme ztratili tak mnoho:

ztratili jsme světlo,

ztratili jsme oporu,

ztratili jsme lásku,

ztratili jsme život,

ztratili jsme Ježíše,

ztratili jsme Boha.

...

Ale dnes ráno jsme nalezli

hrob – prázdný,

jitro – jasné,

kámen – odvalený,

učedníky – běžící,

ženy – nesoucí zvěst,

zmrtvýchvstání – započaté

a Ježíše – vzkříšeného.

...

Je dobře, že jsme našli cestu sem

v tomto velikonočním jitru.

Láska je zpátky.

Dobré ráno.

V ten pátek ráno

  • Lukáš 23,32-43

Římané se s tím moc nepárali. Na kříži se člověk ocitl snadno, sestry a bratři. Trest smrti patřil k běžným opatřením, jak uchovat v rozsáhlé říši klid a řád. Zabil jsi někoho? Na kříž s tebou! Oko za oko, zub za zub, život za život. Narušuješ veřejný pořádek? Na kříž s tebou! Na kříž s tebou dřív, než způsobíš vzpouru. Imperium si rozvracet nedáme. Mezi obyvatelstvem je potřebná jistá míra strachu. Hladina obav. Ukázat, že mocní mají moc stále pevně v rukou. Takový kříž trčící do kraje se báječně hodí. Vidět je zdaleka, přitahuje pozornost.

Přesto!

  • Abakuk 3,17-19

            Sestry a bratři, prorok Abakuk nám před oči kreslí dva výjevy. Dva protikladné výjevy. Na jednom je zachycen naprostý krach, neúspěch a zmar. Ve druhém výjevu se zpívá jásává píseň k oslavě Boha. Nezdar – jásot, zklamání – naděje. Jakpak to jde dohromady? Jakýpak duchovní kotrmelec, jaképak salto zde prorok v duchu vyvádí, aby se dostal z temna do jasu, od pohromy k radosti.

Stránky