Na neděli 22. března

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.

.

Dobrý Bože, děkujeme,

že když se chvějí a kácejí dřívější jistoty, ty jsi s námi.

Nepřestaneš nás mít rád,

třebaže se kolem nás toho tolik mění a my zažíváme nebývalé věci.

Na tvůj vlídný zájem o nás se můžeme spolehnout – ten se nemění.

.

Děkujeme za všechny, kdo se starají o základní chod života v naší zemi.

Za lékaře a ošetřovatele, za lidi v lékárnách a v obchodech.

Děkujeme za všechny, kdo zajišťují zásobovaní potravinami či energií. Děkujeme za ty, kdo se pustili do šití roušek.

Děkujeme za všechny, kdo nám přinášejí pravdivé zpravodajství, děkujeme za ty, kdo nám zprostředkovávají povzbudivá slova.

Děkujeme za ty, kdo připravují výuku a program pro děti. 

Prosíme za nemocné, buď jejich pomocí.

Prosíme za vystrašené, buď jim útěchou.

Prosíme za všechny lidi v rozmanitých službách, buď jejich posilou.

Prosíme o představitele národů, buď jim dárcem moudrosti.

.

Prosíme, zůstávej svou ochranou při nás a našich milých.

Pane, smiluj se nad námi. Tobě buď sláva napořád. Amen.  

(Obrázek pro Pixabay pořídil Gorden Johnson. Dík)