Na květnou neděli

Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.“ Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně.   Jan 12,12nn

Velikonočním událostem předchází Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Okamžik, z něhož tryská naděje a důvěra. Emoční protipól k pohromám, které se dostaví během příštích dnů: zrada, poslední večer s učedníky, zatčení, výslechy, posměch vojáků spojený s krutými hrátkami, nespravedlivý rozsudek a následná poprava. A to vše se odehraje uprostřed slavnostně naladěného města, u jehož bran byl Ježíš tak radostně vítán.

Církev zařadila toto čtení na neděli před velikonocemi, jež u nás nese název květná podle čerstvě rozkvetlých větví přinášených do kostela. V jiných jazycích se neděle nazývá „palmová“, což přesněji odpovídá popisu v evangeliu. Ať tak či onak v obou případech je vystižen onen protiklad mezi radostí a slávou na jedné straně a mezi smutkem a potupou na straně druhé.

Co si lidé slibovali od přijíždějícího Ježíše? Často se to vykládá tak, že měl splnit jejich politická přání, jejich sny o národní obrodě a vymanění se z moci římských okupantů. Asi ano. Ale co když očekávali více? Co když od tichého krále na oslu očekávali tichý zásah do svých životů. Že nějak – s pomocí Boží – promění jejich neutěšenou situaci pracovní, rodinnou, zdravotní. Dějinné zvraty jsou pěkná věc, ale když se mi v soukromí špatně žije, potřebuji změnu jinde nežli ve vládě. Výtrysk radosti a naděje v palmovou neděli chápu též jako výraz soukromého očekávání, že s Ježíšem konečně i ke mně dorazí obrat k lepšímu.

         V těchto týdnech rozumím všem, kdo očekávají změnu. Kdo očekávají, že se od nás – s pomocí Boží – odvrátí to, co život ničí.  Kéž by už Bůh přišel mezi nás se svou pomocí a záchranou.

Modlitba

Pane Bože, tak máme za sebou další týden. Moc se toho k lepšímu nezměnilo. Čísla jdou stále nahoru, pouze jména zemí se střídají. Děkujeme, že jsme to až posud vydrželi.

Děkujeme za všechny, kdo v této těžké době konají svou práci, aby druzí aspoň trochu žili v klidu.

Prosíme, pomoz nemocným. Požehnej úsilí zdravotníků. Podrž vyčerpané a zarmoucené.

Dej vytrvalost a fantazii učitelům i žákům, kteří museli přejít na domácí vzdělávání.

Prosíme, aby už konečně přišla změna k lepšímu. Aby i do našeho světa vstoupila záchrana. Poodhal nám v předvelikonočním týdnu aspoň kousek z tajemství Kristova utrpení, jež podstoupil kvůli nám, aby nám otevřel naději nového života. Života, jejž ani smrt neporazí.

Pane, smiluj se nad námi. Tobě buď chvála vždy všude.  Amen.