Modlitba v neděli 15. března

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

1. Korintským 13,1-7

Dobrý Bože,

ty znáš bolesti, kterými prochází náš svět.

Víš o nemoci mnohých.

Víš také o strachu, který prostupuje národy.

Tobě je také známa naše bezradnost – nikdy jsme nic podobného nezažili.

V tomto čase nejistoty se obracíme k tobě. Prosíme, buď naší pomocí.

Posiluj všechny, kdo jsou nemocni.

Daruj vytrvalost těm, kdo se o ně starají

Podepři všechny, kdo pracují v ordinacích, nemocnicích, laboratořích, lékárnách…

Požehnej všem, kdo zajišťují distribuci léčiv a zdravotních pomůcek. Požehnej i těm, kdo pracují na vývoji potřebných léků.

Dej moudrost představitelům zemí, jejich poradcům, dej citlivost vojákům a policistům, aby nacházeli a dobře prosazovali nezbytná opatření.

Dopřej nám co nejvíc všednosti – setkání s přáteli, fungující telefony, otevřené obchody, tekoucí vodu, dobré jídlo. A dobrou mysl.

Chraň nás před zlým, ať nás nepřemůže strach a nejistota. O úctu a ohleduplnost mezi lidmi tě prosíme. O „lásku, která vydrží, která věří, která má naději, která vytrvá.“

Přijmi modlitby proseb a díků, které ti dnes nezaznívají ze shromáždění tvého lidu, ale z jednotlivých domácností a z jednotlivých vyplašených srdcí.

Pane, smiluj se nad námi. Tobě buď chvála napořád. Amen