Červen 2021

O Božích soudech

  • Lukáš 6,37-40

Sestry a bratři, dnes vás pozvu do farářské kuchyně. Respektive k farář-skému psacímu stolu. Pokusím se vám aspoň trochu ukázat, jak se chystá kázání a co všechno do přípravy může zasáhnout. Během týdne jsem si dělal poznámky k poslední kapitole knihy Genesis neboli 1. knihy Mojžíšovy. Podle rozpisu biblického čtení na dnešní neděli totiž připadá právě závěrečný oddíl o smíření 12 bra-trů, synů praotce Jákoba. Těšil jsem se na poměrně dramatický vhled do napjatých událostí v rámci jedné rozvětvené rodiny.

Série radosti

  • Lukáš 15,1-10

Když pošta vydává známky, nabízejí se jí dvě možnosti. Buď vydat samostatnou známku (například k nějakému výročí), anebo přichystat celou sérii známek v různých hodnotách. Podobně i Ježíš, když vypráví o Božím království, nabízejí se mu dvě možnosti. Buď povědět samostatné podobenství, anebo sestavit z podobenství sérii. Tak je tomu i v Lukášově evangeliu v 15. kapitole. Kristus dokonce ve své sérii záměrně pracuje i s různými číselnými hodnotami. Napřed podobenství o ztracené ovci: jedna ovečka ze sta ztratí. Poté podobenství o ztraceném penízi: jedna mince z deseti se někam zakutálí.

Náš dlouhý příběh a Boží Trojice

  • 2. Korintským 13,13

Jak dlouhý musí být příběh, aby mu bylo rozumět? Chápete, co myslím, sestry a bratři? Jak dlouhé musí být nějaké vyprávění, nějaké sdělení, aby z něj vyplynulo jasné poselství? Na délku příběhu se ptám. Třeba reklamní šot v televizi či na internetu si vystačí s několika sekundami. (Reklamní čas bývá drahý…)  A přeci se v těch několika málo sekundách rozvine určitá zápletka, která vyústí v informaci o výrobku či značce. Často se užívá vtip, nadsázka, překvapení. Geniální mágové z reklamních agentur jsou patřičně placeni za to, aby ve zkratce, v mikropříběhu sdělili co nejvíce.

PŘÍBĚHY BEZVÝHRADNÉ LIDSKOSTI

Přemysl Pitter (1895-1976) je jedním z málo známých, třebaže velmi zajímavých Čechů. Aby tato skvělá postava vešla více ve známost, připravilo Národní pedagogické muzeum v Praze výstavu s názvem „PŘEMYSL PITTER – výjimečná postava v dějinách 20. století“. Představuje široký záběr jeho činnosti: Pitter byl pacifistickým myslitelem, který po hrůzách 1.