PŘÍBĚHY BEZVÝHRADNÉ LIDSKOSTI

Přemysl Pitter (1895-1976) je jedním z málo známých, třebaže velmi zajímavých Čechů. Aby tato skvělá postava vešla více ve známost, připravilo Národní pedagogické muzeum v Praze výstavu s názvem „PŘEMYSL PITTER – výjimečná postava v dějinách 20. století“. Představuje široký záběr jeho činnosti: Pitter byl pacifistickým myslitelem, který po hrůzách 1. světové války důrazně propagoval nenásilí a lidskost; byl sociálním pracovníkem, který se za první republiky věnoval dětem z chudých rodin; byl odvážným vlastencem, který za okupace pomáhal Židům; byl jedinečným opatrovníkem, který se po válce ujal ohrožených židovských i německých dětí a dokázal se o ně starat pod jednou střechou. V exilu pak obětavě podporoval uprchlíky z komunistického Československa v jejich těžkých začátcích.

V průběhu června si bude možné v evangelickém kostele zapůjčenou výstavu prohlédnout při Čase pro neobyčejné zážitky, o nedělích nebo po domluvě na čísle 776 897 889. Srdečně zveme.