Březen 2021

Do člověka nevidíš (5 x o vině: JIDÁŠ)

  • Jan 12,1-8

Jidáš je nešťastná postava. Co všechno se v něm odehrálo? Jak v něm dobro zápasilo se zlem? Jak v něm dobro dospělo ke zlému řešení? Do člověka nevidíme. Jidáš je nešťastná postava. A přece by bez něj naše velikonoce nevypadaly tak, jak vypadají. Jidáš vykonal špinavou práci. Umožnil Ježíšovo zatčení. Svou zradou zapříčinil Kristovu velkopáteční smrt a vzato kolem a kolem se tak zasloužil i o nedělní vzkříšení. Ale to už je hodně překombinovaná úvaha.

Pláč nad cizí vinou (5 x o vině: HERODES)

  • Matouš 14,1-12

Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu říkal: „Je nepřípustné, aby sis ji vzal.“ (3) Čili jinak řečeno: v panovnické rodině probíhají jakési techtle mechtle a odskáče to prorok, který si dovolí na nepatřičné svazky upozornit. Oblíbený lidový kazatel, křtitel od řeky Jordánu je vsazen do vězení. A neví se, co s ním bude. Podle jakého paragrafu soudit a odsoudit chlapa ve velbloudích kůžích, který vladaři vytýká, že se oženil s vlastní švagrovou?

První otázky na světě (5 x o vině: KAIN)

  • Genesis 4,1-16

Kain a Ábel. Já bych ten oddíl přejmenoval, sestry a bratři. Kdyby bylo po mém, dal bych právě přečtenému úryvku název: „První otázky na světě“. Celkem šest otevřených otázek v něm totiž zazní. Pět otázek klade Bůh, jeden dotaz vznáší Kain. A není to lecjaká rozmluva. Probírají se velmi závažné věci. Poprvé na světě. Jsme na začátku Bible, na začátku dlouhého příběhu lidstva a všech těch mezilidských zašmodrchaností. Jsme na začátku našeho světa. V předchozí kapitole byli ještě Adam a Eva rajské zahradě Eden nablízku svému Stvořiteli.

5 x O vině a lítosti

V postním období budou kázání věnována "slavným" provinilcům a tomu, jak se se svou vinou (ne)vypořádali.

7.3. - třetí neděle v postě: KAIN

14.3. - čtvrtá neděle v postě: DAVID

21.3. - pátá neděle v postě: HERODES

28.3. - květná neděle: JIDÁŠ

2.4. - velký pátek: PETR

Stránky