Rozpis služeb (březen - červenec 2021)


Bohoslužby začínají v 8.30

služba

28. března

Květná neděle     (změna času)

Andrlovi

2. dubna

Velký pátek, večeře Páně

Feltlovi

4. dubna

Velikonoční neděle, večeře Páně

sbírka na opravu kostela v Brně-Židenicích

M. Hubený

hledání vajíček

11. dubna*

 „Quasi modo“       Jako právě narozené děti

Neděle po velikonocích         

Hájkovi,              V. Flídrová

18. dubna*

„Miserocordia Domini“  Milosrdenství Páně

2. po velikonocích

Nagyovi

5. dubna*

„Jubilate!“            Jásej Bohu, všechna země

3. po velikonocích

Kleinovi

2. května*

„Cantate!“                     Zpívejte novou píseň

4. po velikonocích – sbírka na nový zpěvník

Brahovi

9. května*

„Rogate!“                        Proste! Modlete se!

5. neděle po velikonocích

Fejtovi

16. května*

„Exaudi“                                   Vyslyš můj hlas

6. neděle po velikonocích

Švecovi

23. května

Slavnost seslání svatého Ducha

večeře Páně, sbírka na Diakonii

Moravcovi

30. května

Trojiční neděle

Hladíkovi

6. června

Neděle po Trojici

Mlejnkovi

13. června

2. neděle po Trojici

Bartošovi

20. června

3. neděle po Trojici

Klusoňovi

27. června

4. neděle po Trojici

Dusovi

4. července

5. neděle po Trojici

Tenglerovi

11.července

6. neděle po Trojici

Andrlovi