Květen 2019

Na cestě do Emauz po týdnu

  • Lukáš 24
  • 13-35

Vstup:

V pátek jsme ztratili tak mnoho:

ztratili jsme světlo,

ztratili jsme oporu,

ztratili jsme lásku,

ztratili jsme život,

ztratili jsme Ježíše,

ztratili jsme Boha.

...

Ale dnes ráno jsme nalezli

hrob – prázdný,

jitro – jasné,

kámen – odvalený,

učedníky – běžící,

ženy – nesoucí zvěst,

zmrtvýchvstání – započaté

a Ježíše – vzkříšeného.

...

Je dobře, že jsme našli cestu sem

v tomto velikonočním jitru.

Láska je zpátky.

Dobré ráno.

V ten pátek ráno

  • Lukáš 23,32-43

Římané se s tím moc nepárali. Na kříži se člověk ocitl snadno, sestry a bratři. Trest smrti patřil k běžným opatřením, jak uchovat v rozsáhlé říši klid a řád. Zabil jsi někoho? Na kříž s tebou! Oko za oko, zub za zub, život za život. Narušuješ veřejný pořádek? Na kříž s tebou! Na kříž s tebou dřív, než způsobíš vzpouru. Imperium si rozvracet nedáme. Mezi obyvatelstvem je potřebná jistá míra strachu. Hladina obav. Ukázat, že mocní mají moc stále pevně v rukou. Takový kříž trčící do kraje se báječně hodí. Vidět je zdaleka, přitahuje pozornost.

Přesto!

  • Abakuk 3,17-19

            Sestry a bratři, prorok Abakuk nám před oči kreslí dva výjevy. Dva protikladné výjevy. Na jednom je zachycen naprostý krach, neúspěch a zmar. Ve druhém výjevu se zpívá jásává píseň k oslavě Boha. Nezdar – jásot, zklamání – naděje. Jakpak to jde dohromady? Jakýpak duchovní kotrmelec, jaképak salto zde prorok v duchu vyvádí, aby se dostal z temna do jasu, od pohromy k radosti.

Ježíš a zástupy

  • Jan 6,1-15

Ježíš a zástupy. Sestry a bratři, na mnoha místech čteme o obrovském množství lidí, jež přichází za Ježíšem. Hotové davy. Ježíš a zástupy patří k sobě. Patří k sobě, třebaže jejich vztah není vždy úplně jednoduchý. Chvíli jsou spolu zajedno, rozumějí si, sdílejí se, ale o chvíli později se Ježíš a zástupy rozcházejí v naprostém nepochopení. Tak je tomu i v dnešním evangeliu.

Šest pohledů

  • Jan 11,32-36

ŠEST POHLEDŮ                  Jan 11,32-36

Dnes bude řeč o něčem, co se týká každého z nás. Každý člověk žije a pak umírá. Umírají lidé kolem nás, jednoho dne umřeme i my. Ke smrti patří slzy a smutek. A bylo tomu tak už v dobách Ježíšových. Přečteme si dnes dlouhé vyprávění – dnes to bude bez obrázků. Ale představím vám pohled šesti osob, kterých se příběh týká.