Zprávy a články

Úprava zeleně u kostela

K evangelickému kostelu na Nábřeží Svobody přiléhá zelené prostranství s několika vzrostlými stromy. Po důkladných úvahách jsme se rozhodli některé stromy pokácet a nově upravit zeleň před kostelem. Důvodů našeho rozhodnutí je několik:

1) Topoly a částečně i břízy nejsou v dobrém stavu – padají z nich suché, někdy i dosti veliké větve.

2) U smrků je otázkou, kam až je nechat růst.

LEGO Mindstorms v kostele u evangelíků

Lego Mindstorms

Technické a přírodovědné vzdělávání v našem školství značně „pokulhává“ za současnými možnostmi a trendy. Již mnoho let je školství u nás kritizováno za malou podporu nových trendů v přírodních vědách a technických oborech. Pomalu se to sice mění, ale rychlost je hlemýždí. Přitom je to velká škoda, protože dnešní prostředky mohou přinést do výuky zcela nové prvky, které dětem doslova „učarují“.

Dobročinný bazar

Prostřednictvím pražské arcidiecézní charity v rámci Adopce na dálku přispíváme na vzdělání dvěma dívkám. Manjula F. Nagaral v Idii potřebuje od nás na rok školní dokázky 6.000 Kč, v Kongu potřebuje Anita Mbombo Kayembe 7.000 Kč. Abychom tyto peníze získali, pořádáme každoročně v listopadu a v prosinci bazar, do něhož lze přispět jak věcmi, tak - hlavně - nákupem.  Bazar, kde lze vybrat i zajímavé vánoční dárky,  má otevřeno každou neděli před bohoslužbou a po ní, nebo podle domluvy.

Bienále pro Diakonii v Brně

Od 13. do 17. listopadu 2013 bude v Brně probíhat IV. ročník projektu Bienále pro Diakonii, který pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Volným tématem letošního Bienále je „Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci“. Akci zahájí v prostorách Blahoslavova domu koncert Jana Budaře, následovat bude dobročinná aukce.

Testovací článek s novinkami

Testovací článek s novinkami. Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami. Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami. Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.Testovací článek s novinkami.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zprávy a články