Zprávy a články

Bohoslužby od neděle 17. května

Bohoslužby se konají od neděle 17. května od 8:30

pro nejvýše 100 účastníků a je zapotřebí

  • dodržovat minimální rozestupy 2metry mezi sebou,s výjimkou členů domácnosti
  • před vstupem dezinfikovat ruce
  • nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíře-ní kapének, vyjma okamžiku přijímání večeře Páně
  • vynechat podání rukou

Všichni josu zváni.

Obnovení bohoslužeb - po 15 osobách

Začala se zmenšovat dosavadní omezení.  Bohoslužby se nyní mohou konat:

od 3. května v počtu nejvýše 15 osob,

od 17. května v 30 osobách,

od 31. května pro nejvýše 50 osob

od 14. června bez omezení počtu.

Povinnost nosit roušky není bohoslužbami nijak dotčena, podobně jako v obchodech musí být v kostelích dostupné desinfekční prostředky.

Počet účastníků je nyní omezen na 15 osob.

Zkrácené bohoslužby začnou v 8:30, 9:00 a případně v 9:30.

Program na neděli

Jelikož se nedělní bohoslužby nekonají, dopručejeme vaší pozornosti nedělní přenosy v rozhlase na stanici Vltava od 9 hodin a v televizi na 2. programu od 10 hodin. V příloze se nachází dopis určený členům a přátelům sboru v době přísných opatření ohledně pohybu osob.

Adventní koncert

V sobotu 7. prosince se v evangelickém kostele uskuteční adventní koncert. Vystoupí při něm švédský violoncellista Mikael Ericcson a klavírista Daniel Jun, jehož jsme již měli možnost v Poličce slyšet. Na programu budou skladby z různých hudebních období od F. Mendelssohn-Bartholdyho, M. Brucha, F. Liszta a dalších. Koncert začíná v 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Kostel je vytápěn, vstup volný.

Večer vděčnosti v evangelickém kostele

zdroj: Rémi Diligent, wikipedia

Státní svátek 17. listopadu připomíná přechod naší společnosti do svobody. Letošní výročí nabídne jistě mnoho ohlédnutí za změnami, kterými jsme prošli. I přes četné potíže a nezdary uplynulých let jsme vděčni za čas, kdy v naší zemi žijeme bez dozoru diktátorské strany a spolu s našimi dětmi můžeme svobodně rozvíjet své schopnosti. Poněvadž svoboda není záležitostí pouze politickou, nýbrž i duchovní, budeme se jí věnovat při děkovné bohoslužbě v evangelickém kostele.  Všechny, kdo chtějí s námi vděčnost za 30 svobodných let sdílet, zveme v neděli 17. 11.

Čtveré „JAK“ v evangelickém kostele

Současná společenská atmosféra u nás, ale i jinde se vyznačuje velkým znejistěním. Proměňuje se styl práce i komunikace, přicházejí lidé odjinud, mění se rodinné modely, až se „běžný“ Evropan ptá, co se to s naší kulturou a tradicemi děje. Co nám zbývá z dávných jistot? Abychom více pochopili své kořeny a změny, jimiž procházíme, chystá evangelický sbor v Poličce na čtyři podzimní večery veřejné besedy, při nichž se pokusíme ohledat základy naší kultury. Neboť kultura se nepěstuje tím, že se nechá nepovšimnutě plynout, nýbrž tím, že se jí věnuje pozornost.

Tábor s Američany

Evangelický sbor v Poličce pořádá ve dnech 15. - 19. července 14. příměstský „Tábor s Američany“. Ze spřátelené církve v USA přicestuje tým dobrovolníků, kteří denně od 9 do 14 hodin povedou v angličtině program pro děti. Pomáhat jim budou spolupracovníci z Poličky a okolí. Kapacita tábora je 100 dětí ve věku 7 až 16 let. Přihlášky je možno vyzvednout a odevzdat v informačním centru na náměstí.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zprávy a články