Kroužek robotiky – JAOS 1.4 (2016-2017)

Vítejte na stránkách kroužku robotiky a programování pro děti ve věku 8–14 let!
Všechny materiály, které zde dáváme k dispozici, jsou určeny pouze k vašim osobním studijním účelům. Neumisťujte naše materiály na jiné servery. Budeme rádi, uvedete-li odkaz na naše úvodní stránky: policka.evangnet.cz/roboti, policka.evangnet.cz/roboti_2014 nebo policka.evangnet.cz/roboti-2015!

Působiště kroužku JAOS se přesunulo na místní gymnázium!

Vzhledem k nedostatku dětí ve věku 10-13 let (nějak nám to "odrůstá"...) se v tomto školním roce působiště kroužku JAOS přesunulo na místní gymnázium. Také vzdělávací program kroužku dostál jistých změn. Tematika se rozdělila do tří oblastí:

  • Robotika a programování (práce se stavebnicí BITBEAM nebo LEGO Mindstorms, především pro mladší děti)
  • Automatizace a programovýní s Arduinem (využití Arduina v různých projektech, např. prvky chytré domácnosti)
  • 3D modelování a 3D tisk (tematika konstruování a designování různých "věcí", které se pak 3D tisknou; podpůrná oblast pro robotiku a automatizaci]

Pokud bys chtěl(a) kroužek navštěvovat, řekni o tom rodičům a společně mne kontaktujte.

Robotická stavebnice m-BITBEAM

Jak nás kontaktovat?

Zaujalo tě to tady a chceš se přijít podívat? Domluv se předem s vedoucím kroužku. Je to:

Tomáš Feltl
skolniprojekty@gmail.com
tel.: +420 774 403 995

Kroužek je otevřený všem zájemcům bez ohledu na to, zda se hlásí k evangelíkům, katolíkům či někomu úplně jinému, případně k nikomu. Vstupné na kroužek je dobrovolné.

Především pro učitele a vedoucí kroužků jsou některé hotové materiály k LEGO Mindstorms používané při výuce k dispozici pohromadě na webu TFs LEGO MINDSTORMS a TFs m-BITBEAM.

Co budu potřebovat?

  • LEGO Mindstorms NXT stavebnici a/nebo ARDUINO UNO a Bitbeam stavebnici
  • Počítač (notebok) - OS Windows, Mac OS X, Linux
  • Na počítači nainstalovaný ovladač k NXT kostce a/nebo ARDUINU
  • Nainstalované vývojové prostředí Enchanting a/nebo Arduino IDE a ArduBlock
  • USB kabel (k propojení NXT kostky / ARDUINA s počítačem)

V kroužku pracují děti při řešení různých problémů samostatně i ve skupinách.

Proč tento kroužek?

Technické a přírodovědné vzdělávání v našem školství značně „pokulhává“ za současnými možnostmi a trendy. Již mnoho let je školství u nás kritizováno za malou podporu nových trendů v přírodních vědách a technických oborech. Pomalu se to sice mění, ale rychlost je hlemýždí. Přitom je to velká škoda, protože dnešní prostředky mohou přinést do výuky zcela nové prvky, které dětem doslova „učarují“.

Proto jsme se v našem Farním sboru Českobratrské církve evangelické rozhodli vstoupit na „pole neorané“ formou zájmového vzdělávacího kroužku pro děti. Využijeme naše dobré prostorové i technické zázemí ke zpřístupnění zajímavých technologií všem zájemcům z řad dětí ve věku 10–14 let.

Cílem není jen „hrát si s Legem“. Jde o podstatně širší tematiku, která všeobecně rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický přístup i technické dovednosti a vede k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů. Vzhledem k tomu, že se roboti staví ze stavebnice, budeme procvičovat nejen jemnou motoriku, ale také trpělivost, prostorovou představivost a práci s různými návody (porozumění textu, obrázkům, grafům atd.). Samozřejmě se budeme stále „skrytě“ věnovat i matematice a fyzice (případně ostatním přírodním vědám). V neposlední řadě pak děti získají konkrétní představu o programování.

Užitečné odkazy

více odkazů...