Bohoslužby

Hlavním sborovým setkáním jsou nedělní bohoslužby, které se celoročně konají v kostele. Zpíváme z Evangelického zpěvníku (EZ), z Dodatku k EZ a ze zpěvníku Svítá. Jednou měsíčně zpívá smíšený pěvecký sbor. U varhan se střídají tři varhanice a jeden varhaník.

Úklid kostela, vítání příchozích, přípravu občerstvení, čtení Písma svatého a sborových oznámení obstarává služba – rodiny i jednotlivci, na něž přijde řada zhruba třikrát do roka.

Děti se účastní začátku shromáždění, úvodní modlitbu zakončujeme společnou modlitbou Páně, po druhé písni odcházejí děti do nedělky. Občas se také konají bohoslužby pro děti a dospělé, při kterých nasloucháme společně biblickému poselství.

Večeři Páně vysluhujeme o svátcích, o nedělích v postním a adventním období, jinak v průběhu roku jednou měsíčně. K večeři Páně jsou zvány i děti.

Pořad bohoslužeb evangelíka odjinud příliš nepřekvapí, známé prvky naleznou i křesťané z jiných tradic. Na bohoslužby navazuje beseda při občerstvení.

Na každý týden je určen řidič, který svým autem zájemcům zajistí dopravu do a z kostela.