Zprávy a články

PŘÍBĚHY BEZVÝHRADNÉ LIDSKOSTI

Přemysl Pitter (1895-1976) je jedním z málo známých, třebaže velmi zajímavých Čechů. Aby tato skvělá postava vešla více ve známost, připravilo Národní pedagogické muzeum v Praze výstavu s názvem „PŘEMYSL PITTER – výjimečná postava v dějinách 20. století“. Představuje široký záběr jeho činnosti: Pitter byl pacifistickým myslitelem, který po hrůzách 1.

5 x O vině a lítosti

V postním období budou kázání věnována "slavným" provinilcům a tomu, jak se se svou vinou (ne)vypořádali.

7.3. - třetí neděle v postě: KAIN

14.3. - čtvrtá neděle v postě: DAVID

21.3. - pátá neděle v postě: HERODES

28.3. - květná neděle: JIDÁŠ

2.4. - velký pátek: PETR

Bohoslužby od 10. ledna

Od neděle se bohoslužby konají v 8:30 a 9:30, vždy pro nejvýše 21 účastníků.

Je zapotřebí požít dezinfekci u vchodu a udržovat rozestupy 2 metry mezi nečleny jedné domácnosti.

Místo společného zpěvu zazní hudba v jiných podobách.

Chcete-li přijít do kostela, domluvte se s farářem na vhodném čase.

Fond akcí mládeže

Staršovstvo sboru schválilo zřízení fondu, jenž má finančně podporovat mládež a mladé dospělé ve věku 13-26 let a jejich účast na církevních akcích. O příspěvek z fondu žádají staršovstvo přímo sami účastníci akce. Statut fondu a fromnulář žádosti je v příloze.

Bohoslužby od neděle 17. května

Bohoslužby se konají od neděle 17. května od 8:30

pro nejvýše 100 účastníků a je zapotřebí

  • dodržovat minimální rozestupy 2metry mezi sebou,s výjimkou členů domácnosti
  • před vstupem dezinfikovat ruce
  • nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíře-ní kapének, vyjma okamžiku přijímání večeře Páně
  • vynechat podání rukou

Všichni josu zváni.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zprávy a články