Vítejte na stránkách sboru Českobratrské církve evangelické v Poličce!

Náš sbor působí v Poličce a jejím okolí. Jsme evangelíci, protestanté, navazujeme na bohatou minulost, radujeme se z přítomné svobody. Chceme být sborem otevřeným. Pokud byste chtěli vědět více o naší církvi, prosím, otevřete stránky - Synodní rada ČCE nebo Evangnet.

Aktuální sborový dopis

Sborový dopis 2018/2

Krátká biblická písnička opěvuje soudržnost, která mezi lidmi vůbec není samozřejmá. Mnohem snazší je nedohodnout se nežli se dohodnout. Společenské dění v naší zemi je toho dokladem. A spory mezi sourozenci bývají obzvláště trpké a jejich zhojení obtížné. Žalmista volí příhodná slova, když mluví o pokojném soužití v lidské rodině: dobro, blaho.

Poslední kázání

Nad kým plakat?

  • Lukáš 23,26-31

            Napříč jeruzalémským starým městem vede via dolorosa neboli bolestná cesta. Křivolakými orientálními uličkami je vytýčena trasa, po níž prý Ježíš Kristus kdysi nesl svůj kříž. Od starověku sem přicházejí křesťanští poutníci z celého světa, aby si připomněli utrpení svého Mistra. Vedle sebe zde potkáte katolíka s pravoslavným nebo afrického kopta s americkým protestantem. Na cestě jsou zastavení, jaká známe z křížových cest u českých vesnic, hřbitovů a kostelů. Celkem na 14 místech lze rozvažovat nad biblickými i mimobiblickými výjevy cesty na Golgotu.

Zprávy a články

Opravujeme okna v kostele!

OPRAVUJEME OKNA V KOSTELE!

Nejeden návštěvník evangelického kostela v Poličce se podivil, jak jeho vnitřek světlý. Žádný div, když naši předchůdci vystavěli chrám podle moderního projektu bohatého na okna. Dohromady lze napočítat téměř 190 okenních křídel.

Tábor s Američany

Evangelický sbor v Poličce pořádá ve dnech 16.-20. července 13. příměstský „Tábor s Američany“. Ze spřátelené církve v USA přicestuje tým dobrovolníků, kteří denně od 9 do 14 hodin povedou v angličtině program pro děti. Pomáhat jim budou spolupracovníci z Poličky.

Vyprávění o Skotsku

Jak se žije ve Skotsku, jak vypadá tamní církev a proč Britové tolik mluví o počasí, v neděli 4. února po bohoslužbách poví Jiří Tengler, jehož rodina od léta 2017 pobývá v nejsevernějším skotském městě Thusro.

Nadcházejicí události

19.8. (Neděle)

26.8. (Neděle)

Kontakt

Kazatel: Jiří Tengler

Telefon: 461 100 419
Mobil:    776 897 889
e-mail: policka@evangnet.cz

Bankovní účet: 2900332253 / 2010 (FIO Banka)