Vítejte na stránkách sboru Českobratrské církve evangelické v Poličce!

Náš sbor působí v Poličce a jejím okolí. Jsme evangelíci, protestanté, navazujeme na bohatou minulost, radujeme se z přítomné svobody. Chceme být sborem otevřeným. Pokud byste chtěli vědět více o naší církvi, prosím, otevřete stránky - Synodní rada ČCE nebo Evangnet.

Aktuální sborový dopis

Epištoly z karantény II

Když apoštol Pavel nemohl být při bohoslužbách spolu s křesťany, kteří mu leželi na srdci, psal jim dopisy. Podobně uprostřed protivirových opatření vznikly epištoly Poličským.

Poslední kázání

Spolu v Duchu

  • Skutky 1,1-8

K čemu je dobrá církev? Komu prospěje, že se každou neděli scházejí skupinky věřících a provozují své bohoslužebné obřady? Koho ještě dnes zajímá, co se píše v Bibli a co si o nás myslí nějaký Bůh? A kdo převezme a rozvine odkaz našich otců a matek ve víře?

Zprávy a články

Bohoslužby od neděle 17. května

Bohoslužby se konají od neděle 17. května od 8:30

pro nejvýše 100 účastníků a je zapotřebí

Obnovení bohoslužeb - po 15 osobách

Začala se zmenšovat dosavadní omezení.  Bohoslužby se nyní mohou konat:

od 3. května v počtu nejvýše 15 osob,

od 17. května v 30 osobách,

od 31. května pro nejvýše 50 osob

od 14. června bez omezení počtu.

Program na neděli

Jelikož se nedělní bohoslužby nekonají, dopručejeme vaší pozornosti nedělní přenosy v rozhlase na stanici Vltava od 9 hodin a v televizi na 2. programu od 10 hodin. V příloze se nachází dopis určený členům a přátelům sboru v době přísných opatření ohledně pohybu osob.

Nadcházejicí události

5.6. (Pátek)

7.6. (Neděle)

9.6. (Úterý)

11.6. (Čtvrtek)

12.6. (Pátek)

14.6. (Neděle)

Kontakt

Kazatel: Jiří Tengler

Telefon: 461 100 419
Mobil:    776 897 889
e-mail: policka@evangnet.cz

Bankovní účet: 2900332253 / 2010 (FIO Banka)