Vítejte na stránkách sboru Českobratrské církve evangelické v Poličce!

Náš sbor působí v Poličce a jejím okolí. Jsme evangelíci, protestanté, navazujeme na bohatou minulost, radujeme se z přítomné svobody. Chceme být sborem otevřeným. Pokud byste chtěli vědět více o naší církvi, prosím, otevřete stránky - Synodní rada ČCE nebo Evangnet.

Aktuální sborový dopis

Sborový dopis 2016/1

Ježíšův kříž vyvolával od počátku rozpaky. Co má společného kříž se životem kromě toho, že jej ničí? Krutý popravčí nástroj zna-mená smrt. A přeci křesťané od počátku o kříži mluvili. Kristův příběh sepsali do evangelia, jehož významnou část zabírá právě cesta na kříž: Jidášova zrada, rozloučení s učedníky, getsemanská prosba o sílu, zatčení, výslechy, týrání a nakonec smrt.

Štítky: 

Poslední kázání

Jdi mi z cesty

  • Marek 8,31-38

"Odstup, satane! Jdi mi z cesty!“ Příkrá slova znějí v dnešním evangeliu. Na něco takového nejsme od Ježíše zrovna zvyklí. Spíše od něj slýcháme slova laskavá a vlídná, slova vstřícná k těm, kdo jsou znejistěni životem. A nyní náhle jako studená sprcha: „Jdi mi z cesty, satane.“

Zprávy a články

Pozvánka na americký tábor

Evangelický sbor v Poličce pořádá ve dnech 18.-22. července 12. příměstský „Tábor s Američany“. Ze spřátelené církve v USA přicestuje tým dobrovolníků, kteří denně od 9 do 14 hodin povedou v angličtině program pro děti. Pomáhat jim budou spolupracovníci z Poličky.

Halloweenská party

Na večer 31. října od 18 hodin chystá mládež halooweenskou party.  Děti do 12 jsou zvány k zábavnému programu, soutěžím, strašidelné stezce, občerstvení. Přijďte v halloweenských maskách - bude soutěž o nejvydařenější masku. Předpokládaný konec ve 21 hodin. Pozvánka je přiložena.

Výlet na "Betonovou hranici"

V pondělí 28. září chceme vyrazit na pěší výlet do okolí Mladkova na "Betonovou hranici". Prohlédneme si různé bunkry, navštívím s průvodcem pevnost Bouda, bude-li dobré počasi, můžeme vyjít i na Suchý vrch s rozhlednou.

Nadcházejicí události

28.8. (Neděle)

1.9. (Čtvrtek)

4.9. (Neděle)

Kontakt

Kazatel: Jiří Tengler

Telefon: 461 100 419
Mobil:    776 897 889
e-mail: policka@evangnet.cz

Bankovní účet: 2900332253 / 2010 (FIO Banka)