Vítejte na stránkách sboru Českobratrské církve evangelické v Poličce!

Náš sbor působí v Poličce a jejím okolí. Jsme evangelíci, protestanté, navazujeme na bohatou minulost, radujeme se z přítomné svobody. Chceme být sborem otevřeným. Pokud byste chtěli vědět více o naší církvi, prosím, otevřete stránky - Synodní rada ČCE nebo Evangnet.

Aktuální sborový dopis

Sborový dopis 2022/1

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Co Ježíšovým posluchačům zbylo, když jejich Mistr odešel? Dar pokoje. Zvláštní mír, který prostupuje lidské nitro i mezilidské vztahy. V neklidné době Kristovo evangelium ukazuje, že život v lásce a v pravdě není marný. Nenávist a lež sice mohou zvítězit, ale jejich vítězství není nastálo. Bůh i po smrti dává nový život, tvoří nový začátek.

Poslední kázání

Dopis Jonášovi

  • Jonáš 4

Sestry a bratři, napsal jsem dopis, dovolím si vám jej přečíst.

Milý proroku Jonáši, dozvěděl jsem se o všem, co tě potkalo. Jak jsi zaslechl Boží výzvu, abys šel městu Ninive kázat o hrozící zkáze. Zaslechl jsi sice, ale zprvu jsi vůbec neposlechl. Místo aby ses vypravil za stanoveným cílem, dal ses na útěk. Přes moře ses chtěl plavit až do jakési Tramtárie, na jejímž přesném jménu a poloze vůbec nesejde. Chtěl jsi hlavně pryč od Hospo-dina, pryč od nepohodlného úkolu. Tvůj Bůh tě vyrušil a rozvířil tvůj klídeček.

Zprávy a články

Modlitba za Ukrajinu

V pátek 25. února od 18:30 se v kostele koná modlitba za Ukrajinu.

Vztek a bezmoc, nejistota a strach nás naplňují, když sledujeme zprávy o ruském útoku na Ukrajinu. Zkusme je vyslovit společně před Bohem.

Nedělní škola pro dospělé

Podvečerní besedy o otázkách víry - v neděli od 19 hodin

27. února  Nesmrtelná duše?

(O lidské duši a jejích vyhlídkách)

20. března Co se dělo po Bibli

(Čím žila křesťanská církev ve století č. 2)

Biblické hodiny

Úterní biblická hodina začíná v 19:00.

K setkáním je možné se připojit na https://meet.jit.si/StrongAgriculturesFlashThoughtfully

Nadcházejicí události

10.7. (Neděle)

11.7. (Pondělí)

Kontakt

Kazatel: Jiří Tengler

Telefon: 461 100 419
Mobil:    776 897 889
e-mail: policka@evangnet.cz

Bankovní účet: 2900332253 / 2010 (FIO Banka)