Vítejte na stránkách sboru Českobratrské církve evangelické v Poličce!

Náš sbor působí v Poličce a jejím okolí. Jsme evangelíci, protestanté, navazujeme na bohatou minulost, radujeme se z přítomné svobody. Chceme být sborem otevřeným. Pokud byste chtěli vědět více o naší církvi, prosím, otevřete stránky - Synodní rada ČCE nebo Evangnet.

Aktuální sborový dopis

Sborový dopis 2016/3

Jak vypadá naše cesta světem? Jak vypadá naše cesta životem? Nepodobáme se člověku z obrázku, který sice vyšel ven z labyrintu, avšak jeho nohy jsou stále svázány bludnými kroky? K čemu je mu všechna okolní svoboda, když ve svém nitru zůstal vězněm vysokých stěn?

Poslední kázání

Lži na nejvyšším místě

  • 1. Královská 22

Sestry a bratři, původně jsem na dnešek zamýšlel připravit poklidné, rozjímavé kázání nad úryvkem z Janova evangelia. Takové pohlazení po duši, založené na slovech o životě a přijetí do Boží péče. Chtěl jsem povědět něco mírumilovného. Chtěl jsem mluvit ku potěše srdce a zasít do vašich duší pokoj. Pak mne ale polekala bilance z posledních dnů. Schválně se vraťte v mysli o týden zpátky a projděte si v duchu sedm uplynulých dnů. Jaké zprávy k vám pronikaly? Byly to zprávy o pokoji, nebo to byly správy spíše neklidné a zneklidňující?

Zprávy a články

O Jeronýmovi Pražském v muzeu

Letos uplynulo 600 let od mučednické smrti Husova přítele Jeronýma Pražského. O této zajímavé osobnosti, velkém evropském vzdělanci, vášnivém debatérovi a vytrvalém cestovateli promluví poličský farář Jiří Tengler v Centru Bohuslava Martinů v pondělí 14. listopadu od 17.30. Srdečně zveme.

Večerní biblická hodina

Pro zájemce o četbu a výklad Písma svatého, kteří se ve všední den odpoledne nedostanou do kostela na běžnou biblickou hodinu, chceme nově vyzkoušet večerní setkání. Jednou měsíčně  se společně začteme do vybraného biblického oddílu a budeme o něm společně rozmlouvat. Všichni jsou zváni.

Pozvánka na slavnostní slib

V neděli 6. listopadu při bohoslužbě od 8:30 složí slib nově zvolení členové staršovstva a náhradníci. Slavnost povede bratr senior Marek Vanča z Krucemburku. Při shromáždění zazpívá pěvecký sbor.

(V našem sboru volíme co tři roky na šest let polovinu členů staršovstva.)

Nadcházejicí události

30.10. (Neděle)

1.11. (Úterý)

3.11. (Čtvrtek)

4.11. (Pátek)

5.11. (Sobota)

6.11. (Neděle)

Kontakt

Kazatel: Jiří Tengler

Telefon: 461 100 419
Mobil:    776 897 889
e-mail: policka@evangnet.cz

Bankovní účet: 2900332253 / 2010 (FIO Banka)