Nedělní škola

Děti začínají bohoslužby společně s dospělými, setrvávají na úvodní modlitbu s modlitbou Páně a na první čtení z Písma, taktéž bývají v kostele, aby přihlížely křtu. Do nedělní školy odcházejí před kázáním. Při rodinných bohoslužbách je kázání uzpůsobeno jak velkým, tak malým posluchačům (a zároveň i divákům).

Nedělku vede 5 učitelek. Přidržujeme se církevního rozvrhu pro jednotlivé neděle. Letos probíráme desatero, modlitbu otčenášvyznání víry. Ke konci školního roku pořádáme výlet pro děti  a jejich rodiče. Během letních prázdnin nedělní škola neprobíhá. Na podzim učitelky nacvičují s dětmi vánoční hru, jejíž představení se koná na 4. adventní neděli.