Náš sbor

Evangelický sbor v Poličce má v současnosti kolem 390 členů. (Rok 2019) K našemu společenství patří také okruh přátel, kteří sice nejsou členy sboru, ale těsněji či volněji spolu s námi prožívají některé události, například vánoční divadelní hry nebo letní tábory.

Geograficky k poličskému sboru náleží obce Květná, Korouhev, Sádek, Kamenec, Bystré, Jedlová, Modřec, Pomezí, Stašov a Střítež, Lezník a Oldříš.

Nejvyšší rozhodovací pravomoc má sborové shromáždění členů sboru, konané nejméně jednou ročně, u nás svolávané obvykle na konec března. Průběžně sbor spravuje staršovstvo, které se schází jednou měsíčně. Starší sboru, neboli presbyteři a presbyterky, jsou voleni na šest let, přičemž církevní řády umožňují volit polovinu staršovstva po třech letech.

Kurátorkou sboru je Hana Bartošová (od r. 2019),  její náměstkyní je Jiřina Kryštůfková (od r. 2019), kazatelem je Jiří Tengler (od r. 2011) .

Členové staršovstva zvolení na období 2016-2022

 • Jiřina Kryštůfková (nám. kurátorky)
 • Drahomíra Mlejnková
 • Petr Klusoň
 • Ilona Moravcová (postoupila z místa náhradnice za Petra Šimona)
 • Jiří Švec

Členové staršovstva zvolení na období 2019-2025

 • Jarmila Andrlová
 • Hana Bartošová (kurátorka)
 • Anna Dusová
 • Vladislav Hančil
 • Lýdie Nagyová

Člen zvolený na období 2011-2021

 • Jiří Tengler (kazatel)

Náhradníci zvolení na období 2016-2019

 1. Milan Hubený
 2. Petr Šimon