Sborové dopisy – Nábřeží svobody

Nábřeží svobody je sborový list poličského sboru. Vychází od roku 1996 třikrát až čtyřikrát ročně v počtu 500 výtisků.

Sborový dopis 2022/1

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Co Ježíšovým posluchačům zbylo, když jejich Mistr odešel? Dar pokoje. Zvláštní mír, který prostupuje lidské nitro i mezilidské vztahy. V neklidné době Kristovo evangelium ukazuje, že život v lásce a v pravdě není marný. Nenávist a lež sice mohou zvítězit, ale jejich vítězství není nastálo. Bůh i po smrti dává nový život, tvoří nový začátek.

Sborový dopis 2021/3

Podzim

.

Padá listí. To vadne zahrada,

která usíná v nebeské dálce.

Listopad se rád tváří nepříjemně.

.

A po nocích se pod svou vahou země

dolů z hvězd do samoty propadá.

.

Padáme všichni. Co zaručí smích?

Jen hleď: pádu se sotvakdo ubrání.

.

Avšak je Kdosi, kdo tohle padání

s bezmeznou něhou drží v rukou svých.

Epištoly z karanény III

Když apoštol Pavel nemohl být při bohoslužbách spolu s křesťany, kteří mu leželi na srdci, psal jim dopisy. Podobně uprostřed protivirových opatření vznikly epištoly Poličským.

Epištoly z karantény II

Když apoštol Pavel nemohl být při bohoslužbách spolu s křesťany, kteří mu leželi na srdci, psal jim dopisy. Podobně uprostřed protivirových opatření vznikly epištoly Poličským.

Epištoly z karantény

Když apoštol Pavel nemohl být při bohoslužbách spolu s křesťany, kteří mu leželi na srdci, psal jim dopisy. Podobně uprostřed protivirových opatření vznikly epištoly Poličským.

Stránky