Přátelé a partneři

Evangelický sbor v Poličce je součástí tzv. poličského seniorátu, který tvoří devět sborů na severovýchodě Vysočiny.

Od začátku tisíciletí udržuje náš sbor přátelské kontakty s bratry a sestrami z Německa a ze Spojených států.