Kroužek robotiky – JAOS 1.3 (2015-2016)

Vítejte na stránkách kroužku robotiky a programování pro děti ve věku 10–14 let!
Všechny materiály, které zde dáváme k dispozici, jsou určeny pouze k vašim osobním studijním účelům. Neumisťujte naše materiály na jiné servery. Budeme rádi, uvedete-li odkaz na naši úvodní stránku: policka.evangnet.cz/roboti nebo policka.evangnet.cz/roboti_2014!

Kroužek ve školním roce 2016-2017

Pokud hledáte informace o kroužku ve školním roce 2016-2017, navštivte stránky kroužku JAOS 1.4.

Seznam prezentací a materiálů

Pokud hledáte zadané problémy a úkoly z jednotlivých lekcí, jsou uvedeny v prezentacích (úvodní prezentace - schůzka s rodiči).

 1. Lekce č. 1 - prezentace v PDF
 2. Lekce č. 2 - prezentace v PDF
  • DesignSpark Mechanical (free SW na tvorbu 3D modelů, je to CAD odvozený ze SpaceClaimu) - SW ke stáhnutí zde
  • KISSlicer (příprava/rozřezání 3D modelů k tisku, pro naše účely dostačuje free verze) - SW ke stáhnutí zde
 3. Lekce č. 3 - prezentace v PDF
 4. Lekce č. 4 - prezentace v PDF
 5. Lekce č. 5 - prezentace v PDF
 6. Lekce č. 6 - prezentace v PDF
 7. Lekce č. 7 - prezentace v PDF
 8. Lekce č. 8 - prezentace v PDF
 9. Lekce č. 9 - prezentace v PDF
 10. Lekce č.10 - prezentace v PDF
  • testování úprav robotů, opakování
 11. Lekce č.11 - prezentace v PDF
  • testování úprav robotů - uchopení a transport plechovky
 12. Lekce č.12 - prezentace v PDF
  • kritická situace na stanici potřebuje zásah tvého robota
 13. Lekce č. 12,5 - 3D modelování složitějších dílů, 3D tisk
 14. Lekce č.13 - prezentace v PDF
  • další nové čidlo

Kroužek JAOS v roce 2015-2016

Počínaje rokem 2015 máme nový program zaměřený nejen na LEGO Mindstorms, ale také na ARDUINO a 3D modelování + 3D tisk. Více naleznete v informačním letáku. Vzhledem k tomu, že budeme řešit různé úkoly souběžně v několika týmech i jednotlivě, nebudou se zde již objevovat všechny lekce a materiály tak, jako v minulém roce. Pokud se ale s LEGO Mindstorms stavebnicí chcete seznámit "nadálku", můžete si všechny naše lekce za rok 2014, včetně jedotlivých prezentací, postupně projít (hesla k lekcím jsou většinou odvozena z povídky JAOS).

Jak nás kontaktovat?

Zaujalo tě to tady a chceš se přijít podívat? Domluv se předem s vedoucím kroužku. Je to:

Tomáš Feltl
skolniprojekty@gmail.com
tel.: +420 774 403 995

Kroužek je otevřený všem zájemcům bez ohledu na to, zda se hlásí k evangelíkům, katolíkům či někomu úplně jinému, případně k nikomu. Vstupné na kroužek je dobrovolné.

Především pro učitele a vedoucí kroužků jsou některé hotové materiály k LEGO Mindstorms používané při výuce k dispozici pohromadě na webu TFs LEGO MINDSTORMS a TFs m-BITBEAM.

Užitečné odkazy

více odkazů...

Co budu potřebovat?

 • LEGO Mindstorms NXT stavebnici a/nebo ARDUINO UNO a Bitbeam stavebnici
 • Počítač (notebok) - OS Windows, Mac OS X, Linux
 • Na počítači nainstalovaný ovladač k NXT kostce a/nebo ARDUINU
 • Nainstalované vývojové prostředí Enchanting a/nebo Arduino IDE a ArduBlock
 • USB kabel (k propojení NXT kostky / ARDUINA s počítačem)

V kroužku pracují děti při řešení různých problémů samostatně i ve skupinách.

Proč tento kroužek?

Technické a přírodovědné vzdělávání v našem školství značně „pokulhává“ za současnými možnostmi a trendy. Již mnoho let je školství u nás kritizováno za malou podporu nových trendů v přírodních vědách a technických oborech. Pomalu se to sice mění, ale rychlost je hlemýždí. Přitom je to velká škoda, protože dnešní prostředky mohou přinést do výuky zcela nové prvky, které dětem doslova „učarují“.

Proto jsme se v našem Farním sboru Českobratrské církve evangelické rozhodli vstoupit na „pole neorané“ formou zájmového vzdělávacího kroužku pro děti. Využijeme naše dobré prostorové i technické zázemí ke zpřístupnění zajímavých technologií všem zájemcům z řad dětí ve věku 10–14 let.

Cílem není jen „hrát si s Legem“. Jde o podstatně širší tematiku, která všeobecně rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický přístup i technické dovednosti a vede k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů. Vzhledem k tomu, že se roboti staví ze stavebnice, budeme procvičovat nejen jemnou motoriku, ale také trpělivost, prostorovou představivost a práci s různými návody (porozumění textu, obrázkům, grafům atd.). Samozřejmě se budeme stále „skrytě“ věnovat i matematice a fyzice (případně ostatním přírodním vědám). V neposlední řadě pak děti získají konkrétní představu o programování.