Poličský seniorát

Poličský seniorát je správní území Českobratrské církve evangelické zahrnující oblast od Poličky po Chotěboř, od Jimramova po Skuteč.
Nejvyšším orgánem seniorátu je shromáždění volených zástupců (konvent) – schází se 1x ročně. Konvent volí nejvyšší správní orgán, seniorátní výbor, složený ze dvou farářů a dvou laiků.

Sbory Poličského seniorátu jsou v přehledu na Evangnetu (včetně všech důležitých kontaktů).