Biblické hodiny

Biblické hodiny jsou určeny pro zájemce o soustavné studium Písma. Čteme při nich a vykládáme Bibli po jednotlivých knihách, nebo se věnujeme určitému tématu. Zajímají nás také dějiny působení biblického textu. Místo je i pro rozhovor o současných otázkách - jaký dopad má vlastně biblické poselství na nás? V těchto týdnech se zabýváme knihou Janova Zjevení.