Sborový dopis 2016/3

Jak vypadá naše cesta světem? Jak vypadá naše cesta životem? Nepodobáme se člověku z obrázku, který sice vyšel ven z labyrintu, avšak jeho nohy jsou stále svázány bludnými kroky? K čemu je mu všechna okolní svoboda, když ve svém nitru zůstal vězněm vysokých stěn?

Příloha: