Nábřeží svobody 2014/1

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů… Matouš 21,12

Ježíš přišel na velikonoce do Jeruzaléma a ztropil tam povyk. Zatímco veřejnost si chtěla jako obvykle prožít svátky v klidu, Kristus dělá v chrámu nepořádek. Vyhání obchodníky.

Ježíš se chová jako výtržník. Jenže v jeho činu lze spatřit více nežli pouhou výtržnost. Je to znamení, které vystihuje mnohé ze vztahu mezi člověkem a Bohem. Znamení, jež vyvolává otázky.

Příloha: