Nábřeží svobody 2005/2

Všechno to začalo tak, že Ježíš povolal několik lidí, aby ho následovali. Tak se hned z kraje ukázalo, jak bude jeho zvěstovatelská služba vypadat.Nezabýval se tedy programy, které by ovlivnily zástupy, ale lidmi, které by zástupy následovaly. Možná to trochu zarazí, když si uvědomíme, že Ježíš už tyto lidi shromažďoval dřív, než se zvěstováním evangelia začal, ba dokonce dřív, než vůbec poprvé kázal na veřejnosti. Jeho metodou, jak získat svět, byli lidé.
Jak se dalo čekat, měly tyto první kroky k získání lidí malý, nebo vůbec žádný okamžitý dopad v soudobém náboženském životě, ale na tom nezáleželo. Později se přece ukázalo, že těchto pár prvních obrácených našeho Pána bylo určeno k tomu, aby se z nich stali vůdci jeho církve, která půjde s evangeliem do celého světa.

Příloha: