Sborové dopisy – Nábřeží svobody

Nábřeží svobody je sborový list poličského sboru. Vychází od roku 1996 třikrát až čtyřikrát ročně v počtu 500 výtisků.

Sborový dopis 2018/2

Krátká biblická písnička opěvuje soudržnost, která mezi lidmi vůbec není samozřejmá. Mnohem snazší je nedohodnout se nežli se dohodnout. Společenské dění v naší zemi je toho dokladem. A spory mezi sourozenci bývají obzvláště trpké a jejich zhojení obtížné. Žalmista volí příhodná slova, když mluví o pokojném soužití v lidské rodině: dobro, blaho.

Sborový dopis 2018/1

Kolik si toho je člověk schopen pamatovat? Kam až sahá moje vlastní paměť? Co si pamatuji z dětství, jak vzpomínám na rodiče a prarodiče, na své objevování světa, na lidi, které jsem potkal? Něco jsem v paměti zachoval, něco jsem vytěsnil, něco vyvanulo samo.

Sborový dopis 2017/3

Na podzim roku 1517 došlo v německém Wittenbergu k pamětihodné události. Zbožný mnich Martin Luther přitloukl na vrata kostela svůj soupis výhrad vůči církevnímu obchodu s odpustky.

Sborový dopis 2017/2

Jaký je to svět?

V pondělí zprávy a suchu.

Ve středu o povodních.

...

Náš svět hledá správnou míru. Jako s vodou potřebuje ve všem najít cestu mezi nedostatkem a přemírou. Pro biblické svědky je to Bůh, kdo pomáhá vypořádat se jak s úmorným suchopárem, tak se zničujícími přívaly.

Sborový dopis 2016/4

Odkud se bere církev? Co se musí stát, aby z různých lidí vzniklo křesťanské společenství neboli sbor? Úvodní rozjímání nad výrokem apoštola Pavla naznačuje, že církev je dílem Božím. I náš sbor v Poličce je výtvorem Božího Ducha – bez jeho slova, bez jeho síly, bez jeho naděje bychom se sotva dali dohromady.

Sborový dopis 2016/3

Jak vypadá naše cesta světem? Jak vypadá naše cesta životem? Nepodobáme se člověku z obrázku, který sice vyšel ven z labyrintu, avšak jeho nohy jsou stále svázány bludnými kroky? K čemu je mu všechna okolní svoboda, když ve svém nitru zůstal vězněm vysokých stěn?

Sborový dopis 2016/2

Na letošek připadá 600. výročí smrti Jeronýma Pražského, českého filosofa, náboženského myslitele, politika, cestovatele a odsouzeného kacíře. (1378 ? – 30. 5. 1416) Jako druhý z kostnických mučedníků zůstává Jeroným ve stínu Jana Husa. Vyrůstal v národnostně smíšené Praze, kam za vzděláním přicházeli četní studenti převážně z německy mluvících zemí. Od dob císaře Karla IV. byla Praha evropským velkoměstem, v němž silné postavení náleželo církvi.

Sborový dopis 2016/1

Ježíšův kříž vyvolával od počátku rozpaky. Co má společného kříž se životem kromě toho, že jej ničí? Krutý popravčí nástroj zna-mená smrt. A přeci křesťané od počátku o kříži mluvili. Kristův příběh sepsali do evangelia, jehož významnou část zabírá právě cesta na kříž: Jidášova zrada, rozloučení s učedníky, getsemanská prosba o sílu, zatčení, výslechy, týrání a nakonec smrt.

Štítky: 

Nábřeží Svobody 2015/3

Jan Ámos Komenský opustil svou zemi, protože v ní pro něho nebylo k žití. Čechy a Moravu již několik let sužovala občanská válka, do země pronikala zahraniční vojska, obyvatelé jiného přesvědčení nežli vládnoucího byli otevřeně pronásledováni. Pro Komenského jakožto evangelického kazatele byla volba jasná: nežli se neustále bát o život a vystavovat ohrožení svou rodinu, raději odešel do ciziny.

KOmenský je naším nejznámějším uprchlíkem.

Štítky: 

Stránky