Rozpis služeb (březen - červen 2017)


Bohoslužby začínají v 8.30

služba / nedělní škola

26. března

4. neděle v postě, večeře Páně

Moravcovi / M. Feltlová

27. března

Schůze staršovstva                        začátek v 17.00

2. dubna

5. neděle v postě, večeře Páně

rodinná neděle

Dusovi /

5. dubna

Přehlídka dokumentárních filmů Jeden svět           od 18.00

9. dubna

Květná neděle, večeře Páně

Feltlovi / L. Nagyová

11. dubna

Beseda o restaurování biblí

Muzeum (CBM)

 začátek v 17.00

13. dubna

Zelený čtvrtek, sederový večer společná velikonoční večeře

 začátek v 17.30

14. dubna

Velký pátek,         večeře Páně

„Kristova slova z kříže“

  začátek v 8.30

16. dubna

Velikonoční neděle,

„Zpráva či fáma“    večeře Páně    

Tenglerovi / H. Bartošová

hledání vajíček

23. dubna

Neděle po velikonocích

Bartošovi / A. Dusová

30. dubna

2. neděle po velikonocích

Švecovi / M. Feltlová

7. května

3. neděle po velikonocích

rodinná bohoslužba

Klusoňovi /

12.-14. 5.

Výlet nedělní školy do Prahy „Po stopách reformace“

14. května

4. neděle po velikonocích

M. Hubený /

21. května

5. neděle po velikonocích

Hájkovi, V.Flídrová/L.Nagyová

25. května

Kristovo nanebevstoupení bohoslužba pod širým nebem

 začátek v 17.30

28. května

6. neděle po velikonocích

Brahovi / H. Bartošová

3. června

Čas pro neobyčejné zážitky

koncert písničkáře Slávka Klecandra

od 19 do 23 hodin

4. června

Slavnost seslání svatého Ducha večeře Páně

Šimonovi / A. Dusová

11. června

Trojiční neděle                         

Mlejnkovi / M. Feltlová

18. června

Neděle po Trojici                   

Kleinovi / J. Tengler

25. června

2. neděle po trojici                         

Andrlovi / L. Nagyová