Nábřeží svobody 2009/2

Vzpouzíme se nechávat se vést.
Raději sami vedem…
A nejraději vedeme si svou…
Dočista úspěšně a dlouho
než zarazí nás
poznání:
I v bloudění lze vést.
Než dojdeme
na konec
svých slepých ulic…
Z úzkostí mých vyveď mne
a vyuč stezkám svým
mám ke komu volat
mám koho prosit
mám za kým jít!
Alois Volkman

Příloha: