Nábřeží svobody 2003/2

Milé sestry a milí bratři v poličském sboru. Od bratra faráře Jana Dusa jsem dostal nabídku, abych napsal několik vět do sborového časopisu a rozloučil se s vámi jako administrátor. Poličský sbor jsem administroval v době nepřítomnosti vašeho faráře od září 2002 do července 2003.
Nejprve bych chtěl poděkovat celému poličskému sboru, členům staršovstva, bratru kurátorovi Jiřímu Teplému a emeritnímu faráři Miloslavu Plecháčkovi. Děkuji všem za spolupráci i za podněty, které jsem si přinesl do svitavského sboru. V Poličce jsem vykonával bohoslužby pravidelně čtvrtou neděli v měsíci, kdy se scházelo také staršovstvo. Každý pátek odpoledne jsem vyučoval náboženství ve školách (mladší děti) a na faře (starší děti). O biblické hodiny, které se konaly od listopadu do velikonoc, se staral bratr farář Plecháček. Za uplynulý rok jsme se rozloučili s šesti bratřími a sestrami, vykonali jsme jeden křest a jedno požehnání sňatku.

Celý dopis ke stáhnutí níže ve formátu PDF.

Příloha: