Slavnost rozsvěcení Vánočního stromu

Slavnost rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Poličce. Celou akci moderoval náš bývalý kurátor, bratr J. Feltl. S příspěvkem vystoupil také náš bratr farář J. Tengler.