Sborový dopis 2016/2

Na letošek připadá 600. výročí smrti Jeronýma Pražského, českého filosofa, náboženského myslitele, politika, cestovatele a odsouzeného kacíře. (1378 ? – 30. 5. 1416) Jako druhý z kostnických mučedníků zůstává Jeroným ve stínu Jana Husa. Vyrůstal v národnostně smíšené Praze, kam za vzděláním přicházeli četní studenti převážně z německy mluvících zemí. Od dob císaře Karla IV. byla Praha evropským velkoměstem, v němž silné postavení náleželo církvi.

Příloha: