Sborový dopis 2016/1

Ježíšův kříž vyvolával od počátku rozpaky. Co má společného kříž se životem kromě toho, že jej ničí? Krutý popravčí nástroj zna-mená smrt. A přeci křesťané od počátku o kříži mluvili. Kristův příběh sepsali do evangelia, jehož významnou část zabírá právě cesta na kříž: Jidášova zrada, rozloučení s učedníky, getsemanská prosba o sílu, zatčení, výslechy, týrání a nakonec smrt.

Příloha: